osvětový projekt

Karetní hra „Řekni mi“

Připravujeme českou verzi karetní hry „My Gift of Grace“.


Komunikace o prioritách v závěru života je velmi náročná a většina lidí ji nechává až na poslední chvíli. Karetní hra „Řekni mi“ nabízí bezpečný prostor pro každého, kdo chce rozhovor o těchto důležitých věcech otevřít.

Hra pro život a dobré umírání

Péče v závěru života, tak jak probíhá v současných českých podmínkách, má často dramatický průběh a mnohdy končí zcela jinak, než by si člověk přál. Příkladem mohou být terminální hospitalizace  seniorů, jejichž rodiny a pečovatelé nevěděli, že si dotyčný přeje zemřít doma a že je pro něj v danou chvíli kvalita života důležitější než jeho prodlužování za každou cenu.

Lidem se o smrti prostě hovořit nechce. Ukazuje se, že takto obtížné téma je přijatelné pro ty, pro které není v představách ani daleko ani blízko, jako by se v závětří dalo mluvit o vichřici snadněji. Ti, kteří mají osobní zkušenost, nebo se jich křehkost života dotýká na jejich vlastní kůži, možná o smrti mluvit nechtějí, ale nemohou se tomu zcela, byť jen v myšlenkách, vyhnout.

Jindřiška Prokopová, psychosociální pracovnice domácího hospice Cesta domů

Jak ale mluvit se svými blízkými o tématech, o kterých často raději ani nepřemýšlíme? Jednou z možností, jak takové téma otevřít, je karetní hra „My Gift of Grace“, která je pro tyto účely úspěšně používána v USA.

Česká verze hry

Projekt „Hra jako nástroj pro komunikaci těžkých témat“ byl realizován díky podpoře Ministerstva práce a sociálních věcí poskytnuté v rámci programu „Podpora veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací s celostátní působností“. V průběhu jednotlivých fází byla diskuzní hra „My Gift of Grace“ postupně obsahově přizpůsobena českému kontextu, přeložena do češtiny pod názvem „Řekni mi“, graficky zpracována a pilotována v několika zařízeních zabývajících se péčí o seniory. V poslední fázi projektu byla hra představena zájemcům z řad zaměstnanců domovů pro seniory z celé ČR.

Během své praxe jsme zjistila, že je skupina klientů, kteří téma smrti a umírání nechtějí řešit, dělají, že se jich to netýká a nechávají vše na rodině. Existuje i skupina klientů, která má přesně vše vyřešené se svojí rodinou , co se týká posledních věcí, rodina je instruována do nejmenších podrobností. Potom je tady skupina klientů, kteří nemají nikoho jiného než nás. Tam budu směřovat svoji pozornost. Věřím, že o dnešní hře se bude v domově diskutovat a doufám, že o hraní bude zájem.

Marie Henlínová, ředitelka Domova pro seniory Podbořany

Už víte, co si přejete vy?

„Řekni mi“ nabízí prostor, který je svou herní formou vydělen z pravidel každodenního života a díky tomu umožňuje zabývat se tématy, která se součástí každodenního rozhovoru běžně nestávají. Hodí se tak nejen pro pečující profesionály z řad zaměstnanců domovů pro seniory a LDN, ale také pro každého, kdo se chce dozvědět více o přání svých blízkých a koneckonců i svých vlastních.

Hra pro mne překvapivě rychle dovedla navodit atmosféru důvěry a sdílení. Asi ne hra, ale „průvodci“ a hra. Myslím, že to našemu týmu pomohlo otevřít rozhovory o našich osobních názorech a potkat se jako lidi, nikoliv jen jako profesionálové.

Martina Pojarová, vedoucí služeb Pečovatelského centra Prahy 7

V průběhu příštího roku bychom rádi našli partnera, který by nám pomohl rozšířit tuto hru i mimo zdi pečovatelských ústavů a umožnil každému, aby lépe poznal sám sebe i své nejbližší.

O projektu

Název
Hra jako nástroj pro komunikaci těžkých témat
Podpora
MPSV
Realizace
2016

Pokud hledáte partnera, odborného garanta či konzultanta pro projekt v oblasti paliativní péče, neváhejte se ozvat.

Zobrazit nabídku služeb