Unikátní kurz

Výzkum v paliativní péči - teorie a praxe

Kurz pro zdravotnické i nezdravotnické pracovníky je zaměřený na možnosti, využití a praxi výzkumu v paliativní péči.

Information icon Tento kurz byl vytvořen díky podpoře Nadačního fondu Avast

Anotace

Zajímá vás kvalita života pacientů? Mapování potřeb nebo spokojenost s péčí ve vaší organizaci? Nejlepším způsobem, jak na tyto otázky najít odpovědi, je kvalitně připravený výzkum. V tomto kurzu se dozvíte nejen to, proč je primární výzkum v paliativní péči nepostradatelným pomocníkem, ale zejména, jak naplánovat a uvést do praxe svůj vlastní projekt - od volby vhodné metody, přes koordinaci sběru dat až po analytické zpracování výsledků.

Chcete se na něco zeptat? Napište nám na vzdelavani@paliativnicentrum.cz.

Cíl kurzu

Cílem kurzu je poskytnout účastníkům kurzu základní znalosti v oblasti výzkumu v paliativní péči se zaměřením na praktické dovednosti, jako je tvorba dotazníků, vedení výzkumných rozhovorů a zpracování dat a podpořit je v realizaci vlastních výzkumných projektů. Absolventi kurzu získají základní schopnosti potřebné k zhodnocení návrhu výzkumů i k vlastní výzkumné práci s ohledem na ochranu účastníků výzkumu a etické aspekty projektu.

Pro absolvování kurzu není podmínkou mít předchozí praktické nebo teoretické zkušenosti s výzkumem.

Obsah kurzu

Kurz se věnuje teorii kvalitativního a kvantitativního výzkumu. Kromě teorie obsahuje také praktická cvičení zaměřená mimo jiné na rešerši literatury, tvorbu dotazníků, čtení odborných článků a práci s daty. Účastníci kurzu mají možnost konzultovat své výzkumné projekty s lektorkami a to i po skončení kurzu. 

Moduly

Úvod do výzkumu

Etické aspekty výzkumu

Kvalitativní výzkum

Kvantitativní výzkum

Koordinace a řízení výzkumných projektů v paliativní péči

Příprava informovaného souhlasu

Příprava dotazníků

Analýza dat

Kritická práce s literaturou

 

Termíny a registrace

Calendar icon

20. - 22. 9. 2023 Praha

Information icon

Cena: 7 800 Kč za osobu (cena je včetně DPH a občerstvení, které si tímto hradí sám účastník kurzu)

Maximální počet účastníků je 25. V případě přihlášení méně než 12 účastníků týden před konáním bude kurz zrušen.

Storno podmínky

Při odhlášení z kurzu více než 7 dní před konáním vracíme 60 % z ceny kurzu, při odhlášení 7 a méně dní před akcí činí storno poplatek 100 % ceny kurzu.

Podmínky pro vydání certifikátu

Absolvování minimálně 80% výukových hodin a zaplacení kurzovného.

Kontaktvzdelavani@paliativnicentrum.cz

Lektoři

Mgr. Kristýna Poláková

Mgr. Kristýna Poláková

Zdravotní sestra a výzkumná pracovnice Centra paliativní péče. Nyní studuje doktorské studium paliativní péče na Lancaster University ve Velké Británii. V roce 2017 získala stipendium Nadačního fondu Avast v paliativní péči. Ve svém výzkumu se věnuje prognostickému uvědomování pacientů s pokročilým onkologickým onemocněním a dětské paliativní péči. Vyučuje na oddělení lékařské psychologie 3. lékařské fakulty UK. Je vedoucí odborného týmu vzdělávání v dětské paliativní péči v Sekci dětské paliativní péče ČSPM ČLS JEP.

Mgr. Karolína Vlčková, PhD.

Mgr. Karolína Vlčková

Výzkumná pracovnice Centra paliativní péče, psycholožka a odborná asistentka na 3.LF UK. Vystudovala psychologii a sociální práci na FF UK v Praze a doktorát z lékařské psychologie získala na 1.LF UK, pracovala na několika výzkumných projektech v Národním ústavu duševního zdraví. V současné době se v Centru paliativní péče zaměřuje na výzkum komunikace, psychologické péče o umírající pacienty a duševního zdraví zdravotníků. Věnuje se také metodologii a využití dotazníků, do českého prostředí adaptovala dotazník IPOS a IPOS-r a dotazník na morální zranění u zdravotníků. Působí rovněž jako psycholog na Oddělení paliativní péče ve Fakultní Thomayerově nemocnici. 

Mgr. Anna Tučková

Mgr. Anna Tučková

Socioložka a výzkumná pracovnice Centra paliativní péče. Studuje v doktorském programu Institutu sociálních studií FSV UK. Ve své práci se zaměřuje na prognostické uvědomování pacientů se závažným onemocněním a rozvoji paliativní péče jako profese v ČR. Vyučuje na katedře sociologie ISS FSV UK a na Pražské vysoké škole psychosociálních studií.