Unikátní kurz

Výzkum v paliativní péči - teorie a praxe

Kurz pro zdravotnické i nezdravotnické pracovníky je zaměřený na možnosti, využití a praxi výzkumu v paliativní péči.

Information icon Tento kurz byl vytvořen díky podpoře Nadačního fondu Avast

Anotace

Zajímá vás kvalita života pacientů? Mapování potřeb nebo spokojenost s péčí ve vaší organizaci? Nejlepším způsobem, jak na tyto otázky najít odpovědi, je kvalitně připravený výzkum. V tomto kurzu se dozvíte nejen to, proč je primární výzkum v paliativní péči nepostradatelným pomocníkem, ale zejména, jak naplánovat a uvést do praxe svůj vlastní projekt - od volby vhodné metody, přes koordinaci sběru dat až po analytické zpracování výsledků.

Cíl kurzu

Cílem kurzu je poskytnout účastníkům kurzu základní znalosti v oblasti výzkumu v paliativní péči se zaměřením na praktické dovednosti, jako je tvorba dotazníků, vedení výzkumných rozhovorů a zpracování dat a podpořit je v realizaci vlastních výzkumných projektů. Absolventi kurzu získají základní schopnosti potřebné k zhodnocení návrhu výzkumů i k vlastní výzkumné práci s ohledem na ochranu účastníků výzkumu a etické aspekty projektu.

Pro absolvování kurzu není podmínkou mít předchozí praktické nebo teoretické zkušenosti s výzkumem.

Obsah kurzu

Kurz probíhá ve třech na sebe navazujících blocích. První blok se věnuje teorii výzkumu a mimo jiné obsahuje praktická cvičení zaměřená na tvorbu dotazníků a provádění výzkumných rozhovorů. Druhý blok spočívá v samostatném sběru dat na vlastním pracovišti pod odborným vedením mentora. Třetí blok je zaměřený na ukázku analýzy sebraných dat a práce s nimi.

Moduly
 

Úvod do výzkumu

Etické aspekty výzkumu

Kvalitativní výzkum

Kvantitativní výzkum

Koordinace a řízení výzkumných projektů v paliativní péči

Příprava informovaného souhlasu

Příprava dotazníků

Vedení výzkumných rozhovorů

Analýza dat

Kritická práce s literaturou

 

Lektoři

Mgr. Kristýna Poláková

Mgr. Kristýna Poláková

Zdravotní sestra a výzkumná pracovnice Centra paliativní péče. Nyní studuje doktorské studium paliativní péče na Lancaster University ve Velké Británii. V roce 2017 získala stipendium Nadačního fondu Avast v paliativní péči. Ve svém výzkumu se věnuje prognostickému uvědomování pacientů s pokročilým onkologickým onemocněním a dětské paliativní péči. Vyučuje na oddělení lékařské psychologie 3. lékařské fakulty UK. Je vedoucí odborného týmu vzdělávání v dětské paliativní péči v Sekci dětské paliativní péče ČSPM ČLS JEP.

Mgr. Karolína Vlčková

Mgr. Karolína Vlčková

Výzkumná pracovnice Centra paliativní péče, posluchačka doktorského programu Lékařská psychologie na 1. LF UK. Vystudovala psychologii a sociální práci, pracovala na několika výzkumných projektech v Národním ústavu duševního zdraví, zabývá se paliativní péčí u seniorů a osob s demencí. Koordinovala validizační studii české verze dotazníku IPOS.

Mgr. Anna Tučková

Mgr. Anna Tučková

Socioložka a výzkumná pracovnice Centra paliativní péče. Studuje v doktorském programu Institutu sociálních studií FSV UK. Ve své práci se zaměřuje na prognostické uvědomování pacientů se závažným onemocněním a rozvoji paliativní péče jako profese v ČR. Vyučuje na katedře sociologie ISS FSV UK a na Pražské vysoké škole psychosociálních studií.