Kurz na klíč

Paliativní péče v nemocnici

Celodenní intenzivní kurz o paliativní péči, určený pro týmy nemocnic a jiných zdravotnických zařízení. Formou krátkých prezentací a interaktivní prací s kazuistikami představujeme základní principy paliativní péče s důrazem na multidisciplinaritu paliativního týmu, plánování péče, limitaci léčby a symptomovou terapii.

Information icon Kurz připravujeme na klíč.

Anotace

Cílem kurzu je představit základní témata a dilemata paliativní péče v kontextu zdravotnického zařízení. Důraz bude kladen na možnosti integrace paliativního přístupu do běžného chodu nemocnice a tvorbu paliativního plánu u pacientů s pokročilou nemocí.

O kurzu

Hlavní výukovou metodou jsou přednášky, diskuze a práce s kazuistikami.
Kurz trvá 8 vyučovacích hodin (9:00 – 16:30), účastníci obdrží podklady, prezentace a odkazy na další zdroje.

Kapacita kurzu: maximálně 25 osob

Obsah kurzu

  • Základy paliativní péče - definice a formy
  • Obecná a specializovaná paliativní péče
  • Paliativní péče v nemocnici - kdo, jak a kdy?
  • Potřeby pacientů v závěru života
  • Rozhodování a plánování péče v závěru života
  • Dříve vyslovená přání - klíčový pomocník nebo papír do šuplíku?
  • Etická dilemata v paliativní péči

Kurz na klíč

Kurz realizujeme na klíč

Kurz můžeme připravit a realizovat přímo ve Vašem zařízení. Maximální počet účastníků je 25. Po dohodě se zájemci můžeme v programu částečně akcentovat vybraná témata (konkrétní typ zařízení, specifickou skupinu klientů / pacientů, a podobně).

Cena: 24 000 Kč (cena je včetně DPH a občerstvení, které si tímto hradí sám účastník kurzu)

V případě zájmu nám napište na vzdelavani@paliativnicentrum.cz.

Lektoři

Bc. et Bc. Viera Ivanovová

Bc. et Bc. Viera Ivanovová

Koordinátorka vzdělávání Centra paliativní péče, lektorka, zdravotní sestra a sociální pracovnice. V letech 1998 – 2017 pracovala v Oblastní charitě Hradec Králové. Má praktické zkušenosti se zaváděním paliativní péče do ošetřovatelského procesu a s budováním paliativního týmu. Je absolventkou stipendijního programu Avast pro paliativní péči.

MUDr. Jana Michlová

MUDr. Jana Michlová

Lékařka nefrologie a interního oddělení Masarykovy městské nemocnice, a.s. v Jilemnici. Je součástí konziliárního paliativního týmu Jilemnické nemocnice a zároveň spolupracuje jako lékařka s pobočkou Domácího hospice Duha ve Vrchlabí. Díky propojení práce nemocničního a terénního lékaře se snaží rozvíjet možnosti paliativní péče i u pacientů v pohraničních a méně dostupných horských regionech. O paliativní péči se zajímá od roku 2005, kdy pracovala jako lékařka na částečný úvazek v domácím hospici Cesta Domů. Nyní žije a pracuje v Krkonoších a pomáhá poskytovat paliativní péči pacientům v tomto regionu.

MUDr. Adam Houska

MUDr. Adam Houska

Lékař Podpůrného a paliativního týmu FN Královské Vinohrady v Praze a výzkumný pracovník Centra paliativní péče. V letech 2008–2011 pracoval na Interní klinice ÚVN v Praze. V roce 2015 atestoval ze všeobecného lékařství a v roce 2018 z paliativní medicíny.  Koordinoval celostátní projekt paliativnipraktik.cz. V rámci doktorského studia lékařské psychologie na 1. LF UK se věnuje vnímání autonomie a priorit pacientů v závěru života. V roce 2017 získal Avast stipendium pro paliativní péči. Aktivně přednáší a publikuje, vyučuje paliativní péči na 3. LF UK. Absolvoval kurz pro lektory komunikace od společnosti VitalTalk.

PhDr. Martin Loučka, PhD.

PhDr. Martin Loučka, PhD.

Ředitel Centra paliativní péče, psycholog, odborný asistent na oddělení lékařské psychologie 3. LF UK. Paliativní péči studoval v doktorském programu na Lancaster University v Anglii, jako stipendista Fulbrightovy komise působil na Icahn School of Medicine v New Yorku. Absolvoval dlouhodobou stáž na VU Medical Center v Amsterdamu, kurz práce s komplikovaným zármutkem na Columbia University v New Yorku a komplexní výcvik v gestalt terapii v Institutu Dialog. Je vědeckým sekretářem České společnosti paliativní medicíny ČLS JEP. Za svou práci na rozvoji paliativní péče získal řadu ocenění. Absolvoval kurz pro lektory komunikace od společnosti VitalTalk, program Palliative Care Education and Practice na Harvard Medical School a v roce 2019 získal stipendium Nadačního fondu Avast pro lídry v paliativní péči.