Kurz na klíč

Paliativní péče v nemocnici

Celodenní intenzivní kurz o paliativní péči, určený pro týmy nemocnic a jiných zdravotnických zařízení. Formou krátkých prezentací a interaktivní prací s kazuistikami představujeme základní principy paliativní péče s důrazem na multidisciplinaritu paliativního týmu, plánování péče, limitaci léčby a symptomovou terapii.

Information iconKurz připravujeme na klíč.

Anotace

Cílem kurzu je představit základní témata a dilemata paliativní péče v kontextu zdravotnického zařízení. Důraz bude kladen na možnosti integrace paliativního přístupu do běžného chodu nemocnice a tvorbu paliativního plánu u pacientů s pokročilou nemocí.

O kurzu

Hlavní výukovou metodou jsou přednášky, diskuze a práce s kazuistikami.
Kurz trvá 8 vyučovacích hodin (9:00 – 16:30), účastníci obdrží podklady, prezentace a odkazy na další zdroje.

Kapacita kurzu: maximálně 25 osob

Obsah kurzu

  • Základy paliativní péče - definice a formy
  • Obecná a specializovaná paliativní péče
  • Paliativní péče v nemocnici - kdo, jak a kdy?
  • Potřeby pacientů v závěru života
  • Rozhodování a plánování péče v závěru života
  • Dříve vyslovená přání - klíčový pomocník nebo papír do šuplíku?
  • Etická dilemata v paliativní péči

Kurz na klíč

Kurz realizujeme na klíč

Počet účastníků, cena, i zaměření obsahu kurzu (například akcentace některých témat, zaměření na konkrétní cílovou skupinu pacientů, apod.) mohou být po dohodě upraveny.

Cena: 24 000 Kč (cena je včetně DPH)

V případě zájmu nám napište na vzdelavani@paliativnicentrum.cz.

Lektoři

Bc. et Bc. Viera Ivanovová

Bc. et Bc. Viera Ivanovová

Koordinátorka vzdělávání Centra paliativní péče, lektorka, zdravotní sestra a sociální pracovnice. V letech 1998 – 2017 pracovala v Oblastní charitě Hradec Králové. Má praktické zkušenosti se zaváděním paliativní péče do ošetřovatelského procesu a s budováním paliativního týmu. Věnuje se rozvoji charitní domácí hospicové péče. V roce 2017 získala Avast stipendium pro paliativní péči.

MUDr. Adam Houska

MUDr. Adam Houska

Výzkumný pracovník Centra paliativní péče, lékař v mobilním hospici Cesta domů. V letech 2008–2011 pracoval na Interní klinice ÚVN v Praze. V roce 2015 atestoval ze všeobecného praktického lékařství. V rámci doktorského studia lékařské psychologie na 1. LF UK se věnuje vnímání autonomie a priorit pacientů v závěru života. Absolvoval výcvik v komunikaci závažných zpráv americké společnosti VitalTalk (Dr Anthony Back, Dr James Tulsky).

PhDr. Martin Loučka, PhD.

PhDr. Martin Loučka, PhD.

Ředitel Centra paliativní péče, psycholog, odborný asistent na oddělení lékařské psychologie 3. LF UK. Paliativní péči studoval v doktorském programu na Lancaster University v Anglii, jako stipendista Fulbrightovy komise působil na Icahn School of Medicine v New Yorku. Absolvoval dlouhodobou stáž na VU Medical Center v Amsterdamu a základní kurz práce s komplikovaným zármutkem na Columbia University v New Yorku. Pracuje jako psycholog v paliativním týmu I. interní kliniky FN Královské Vinohrady. Je vědeckým sekretářem České společnosti paliativní medicíny ČSL JEP. V roce 2016 získal cenu Evropské asociace paliativní péče pro nejlepší mladé vědce.