Cyklus kurzů

Paliativní péče v domovech pro seniory

Kurz je určen zdravotnickým i nezdravotnickým pracovníkům domovů pro seniory a jeho cílem je představit principy paliativní péče se specifickým zaměřením na oblast sociálních služeb a domovů pro seniory.

Information iconKurz připravujeme i na klíč.

Anotace

Paliativní péče je přístup zaměřený na zvyšování kvality života pacientů a jejich rodin v situaci, kdy čelí život ohrožující nemoci. Jejím cílem je komplexní tišení bolesti a dalších příznaků nemoci, včetně psychologických, sociálních a spirituálních obtíží, které mohou pacienta a jeho blízké trápit. Paliativní péče založená na spolupráci multidisciplinárního týmu může být poskytována na stejně vysoké úrovni v nemocnici nebo v domácím či náhradním sociálním prostředí.

*fotografie je ilustrační, byla pořízena v Hospici Dobrého pastýře, Čerčany

Program

Účastníci se v průběhu osmi 45minutových bloků interaktivní formou seznámí s definicí a formami paliativní péče, se specifickou symptomatologií pacientů v závěru života, se strategiemi plánování péče a možnostmi implementace paliativní péče v domově pro seniory.

Kurz probíhá vždy od 9:00 do 16:00 hodin.

  • Zahájení kurzu, představení lektorů, očekávání
  • Potřeby a priority klientů v závěru života
  • Definice a historie paliativní péče
  • Formy paliativní péče
  • Nejčastější symptomy v závěru života a jejich řešení
  • Komunikace a plánování péče
  • Paliativní péče v domově pro seniory – očekávání a limitace
  • Paliativní péče v domově pro seniory – metodika, zahraniční zkušenosti
  • Závěr a zhodnocení kurzu

Termíny a registrace

Calendar icon

21. března 2019, 9 - 16hPraha, Olšanská 2643/1a

registrace bude uzavřena 14. března 2019
Information icon

Cena: 1500 Kč za osobu (cena je včetně DPH)

Minimální počet účastníků je 15, maximální 30. V případě přihlášení méně než 15 účastníků týden před konáním bude kurz zrušen.

Storno podmínky

Při odhlášení z kurzu více než 7 dní před konáním vracíme 60 % z ceny kurzu, při odhlášení 7 a méně dní před akcí činí storno poplatek 100 % ceny kurzu.

Na klíč

Kurz realizujeme i na klíč

Maximální počet účastníků je 30. Cena i zaměření obsahu kurzu (například akcentace některých témat, zaměření na konkrétní cílovou skupinu pacientů, apod.) mohou být po dohodě upraveny.

Cena: 24 000 Kč (cena je včetně DPH)

V případě zájmu nám napište na vzdelavani@paliativnicentrum.cz.

Lektoři

Bc. et Bc. Viera Ivanovová

Bc. et Bc. Viera Ivanovová

Koordinátorka vzdělávání Centra paliativní péče, lektorka, zdravotní sestra a sociální pracovnice. V letech 1998 – 2017 pracovala v Oblastní charitě Hradec Králové. Má praktické zkušenosti se zaváděním paliativní péče do ošetřovatelského procesu a s budováním paliativního týmu. Věnuje se rozvoji charitní domácí hospicové péče. V roce 2017 získala Avast stipendium pro paliativní péči.

MUDr. Adam Houska

MUDr. Adam Houska

Výzkumný pracovník Centra paliativní péče, lékař v mobilním hospici Cesta domů. V letech 2008–2011 pracoval na Interní klinice ÚVN v Praze. V roce 2015 atestoval ze všeobecného praktického lékařství. V rámci doktorského studia lékařské psychologie na 1. LF UK se věnuje vnímání autonomie a priorit pacientů v závěru života. Absolvoval výcvik v komunikaci závažných zpráv americké společnosti VitalTalk (Dr Anthony Back, Dr James Tulsky).

PhDr. Martin Loučka, PhD.

PhDr. Martin Loučka, PhD.

Ředitel Centra paliativní péče, psycholog, odborný asistent na oddělení lékařské psychologie 3. LF UK. Paliativní péči studoval v doktorském programu na Lancaster University v Anglii, jako stipendista Fulbrightovy komise působil na Icahn School of Medicine v New Yorku. Absolvoval dlouhodobou stáž na VU Medical Center v Amsterdamu a základní kurz práce s komplikovaným zármutkem na Columbia University v New Yorku. Pracuje jako psycholog v paliativním týmu I. interní kliniky FN Královské Vinohrady. Je vědeckým sekretářem České společnosti paliativní medicíny ČSL JEP. V roce 2016 získal cenu Evropské asociace paliativní péče pro nejlepší mladé vědce.