Cyklus kurzů

Paliativní péče v domovech pro seniory

Kurz je určen zdravotnickým i nezdravotnickým pracovníkům domovů pro seniory a jeho cílem je představit principy paliativní péče se specifickým zaměřením na oblast sociálních služeb a domovů pro seniory. Tento kurz je akreditován Ministerstvem práce a sociálních věcí v rozsahu osmi vyučovacích hodin.

Information icon Kurz připravujeme i na klíč.

Anotace

Paliativní péče je přístup zaměřený na zvyšování kvality života pacientů a jejich rodin v situaci, kdy čelí život ohrožující nemoci. Jejím cílem je komplexní tišení bolesti a dalších příznaků nemoci, včetně psychologických, sociálních a spirituálních obtíží, které mohou pacienta a jeho blízké trápit. Paliativní péče založená na spolupráci multidisciplinárního týmu může být poskytována na stejně vysoké úrovni v nemocnici nebo v domácím či náhradním sociálním prostředí.

*fotografie je ilustrační, byla pořízena v Hospici Dobrého pastýře, Čerčany

Program

Účastníci se v průběhu osmi 45minutových bloků interaktivní formou seznámí s definicí a formami paliativní péče, se specifickou symptomatologií pacientů v závěru života, se strategiemi plánování péče a možnostmi implementace paliativní péče v domově pro seniory.

Kurz probíhá vždy od 9:00 do 16:00 hodin.

  • Zahájení kurzu, představení lektorů, očekávání
  • Potřeby a priority klientů v závěru života
  • Definice a historie paliativní péče
  • Formy paliativní péče
  • Nejčastější symptomy v závěru života a jejich řešení
  • Komunikace a plánování péče
  • Paliativní péče v domově pro seniory – očekávání a limitace
  • Paliativní péče v domově pro seniory – metodika, zahraniční zkušenosti
  • Závěr a zhodnocení kurzu

Na klíč

Kurz realizujeme i na klíč

Kurz můžeme připravit a realizovat přímo ve Vašem zařízení. Maximální počet účastníků je 25. Po dohodě se zájemci můžeme v programu částečně akcentovat vybraná témata (konkrétní typ zařízení, specifickou skupinu klientů / pacientů, a podobně).

Cena: 24 000 Kč (osvobozeno od DPH)

V případě zájmu nám napište na vzdelavani@paliativnicentrum.cz.

Lektoři

Bc. et Bc. Viera Ivanovová

Bc. et Bc. Viera Ivanovová

Koordinátorka vzdělávání Centra paliativní péče, lektorka, zdravotní sestra a sociální pracovnice. V letech 1998 – 2017 pracovala v Oblastní charitě Hradec Králové. Má praktické zkušenosti se zaváděním paliativní péče do ošetřovatelského procesu a s budováním paliativního týmu. Věnuje se rozvoji charitní domácí hospicové péče. V roce 2017 získala Avast stipendium pro paliativní péči.

MUDr. Adam Houska

MUDr. Adam Houska

Lékař v konziliárním paliativním týmu FN Královské Vinohrady v Praze a výzkumný pracovník Centra paliativní péče. V letech 2008–2011 pracoval na Interní klinice ÚVN v Praze. V letech 2015 - 2018 byl kmenovým lékařem mobilního hospice Cesta Domů. V rámci doktorského studia lékařské psychologie na 1. LF UK se věnuje vnímání autonomie a priorit pacientů v závěru života. V roce 2017 získal Avast stipendium pro paliativní péči. Absolvoval kurz pro lektory komunikace od společnosti VitalTalk a stáže na předních pracovištích paliativní medicíny v  Bostonu a v Pittsburghu. Aktivně přednáší a publikuje, vyučuje paliativní péči na 3. LF UK.

PhDr. Martin Loučka, PhD.

PhDr. Martin Loučka, PhD.

Ředitel Centra paliativní péče, psycholog, odborný asistent na oddělení lékařské psychologie 3. LF UK. Paliativní péči studoval v doktorském programu na Lancaster University v Anglii, jako stipendista Fulbrightovy komise působil na Icahn School of Medicine v New Yorku. Absolvoval dlouhodobou stáž na VU Medical Center v Amsterdamu, kurz práce s komplikovaným zármutkem na Columbia University v New Yorku a komplexní výcvik v gestalt terapii v Institutu Dialog. Je vědeckým sekretářem České společnosti paliativní medicíny ČLS JEP a na období 2019-2022 byl zvolen členem výboru Evropské asociace paliativní péče. Absolvoval program PCEP pro leadery v paliativní péči na Harvard Medical School. Za svou práci na rozvoji paliativní péče získal řadu ocenění.