Kurz na klíč

Komunikace závažných zpráv

Kurz je určen především lékařům, ale i dalším pracovníkům ve zdravotnictví, kteří hledají efektivní způsoby komunikace závažných zpráv s pacienty a jejich rodinami.

Information iconKurz připravujeme na klíč.

Anotace

Komunikace závažných zpráv, zejména o nepříznivé diagnóze a prognóze, patří mezi nejnáročnější součásti medicíny. Zároveň se tomuto tématu během studia na lékařské fakultě věnuje velmi málo pozornosti a z průzkumů mezi českými lékaři jasně vyplývá, že současná situace neodpovídá přáním pacientů ani samotných lékařů. Cílem tohoto kurzu je předat účastníkům konkrétní praktické tipy pro komunikaci těžkých témat s pacientem, vycházející z mezinárodních doporučených postupů a také z aktuálních vědeckých poznatků.

O kurzu

Hlavní výukovou metodou je interaktivní nácvik doporučených postupů s využitím modelových situací.

Kurz trvá 3 hodiny (včetně 15 minutové přestávky), účastníci obdrží podklady s doporučenými postupy a odkazy na další zdroje.

Kapacita kurzu: 25 osob

Kurz na klíč

Kurz realizujeme na klíč

S kurzem jsme navštívili řadu míst po celé ČR, rádi jej připravíme i pro vaši organizaci. Počet účastníků, cena i případné změny v obsahu kurzu (například důrazy na vybrané aspekty komunikace nebo cílovou skupinu) mohou být po dohodě upraveny.

Cena: 18 500 Kč (cena je včetně DPH)

V případě zájmu nám napište na vzdelavani@paliativnicentrum.cz.

Lektoři

MUDr. Adam Houska

MUDr. Adam Houska

Výzkumný pracovník Centra paliativní péče, lékař v mobilním hospici Cesta domů. V letech 2008–2011 pracoval na Interní klinice ÚVN v Praze. V roce 2015 atestoval ze všeobecného praktického lékařství. V rámci doktorského studia lékařské psychologie na 1. LF UK se věnuje vnímání autonomie a priorit pacientů v závěru života. Absolvoval výcvik v komunikaci závažných zpráv americké společnosti VitalTalk (Dr Anthony Back, Dr James Tulsky).

PhDr. Martin Loučka, PhD.

PhDr. Martin Loučka, PhD.

Ředitel Centra paliativní péče, psycholog, odborný asistent na oddělení lékařské psychologie 3. LF UK. Paliativní péči studoval v doktorském programu na Lancaster University v Anglii, jako stipendista Fulbrightovy komise působil na Icahn School of Medicine v New Yorku. Absolvoval dlouhodobou stáž na VU Medical Center v Amsterdamu a základní kurz práce s komplikovaným zármutkem na Columbia University v New Yorku. Pracuje jako psycholog v paliativním týmu I. interní kliniky FN Královské Vinohrady. Je vědeckým sekretářem České společnosti paliativní medicíny ČSL JEP. V roce 2016 získal cenu Evropské asociace paliativní péče pro nejlepší mladé vědce.