Kurz na klíč

Komunikace závažných zpráv

Kurz je určen především lékařům, ale i dalším pracovníkům ve zdravotnictví, kteří hledají efektivní způsoby komunikace závažných zpráv s pacienty a jejich rodinami.

Information iconKurz připravujeme na klíč.

Anotace

Komunikace závažných zpráv, zejména o nepříznivé diagnóze a prognóze, patří mezi nejnáročnější součásti medicíny. Zároveň se tomuto tématu během studia na lékařské fakultě věnuje velmi málo pozornosti a z průzkumů mezi českými lékaři jasně vyplývá, že současná situace neodpovídá přáním pacientů ani samotných lékařů. Cílem tohoto kurzu je předat účastníkům konkrétní praktické tipy pro komunikaci těžkých témat s pacientem, vycházející z mezinárodních doporučených postupů a také z aktuálních vědeckých poznatků.

O kurzu

Hlavní výukovou metodou je interaktivní nácvik doporučených postupů s využitím modelových situací.

Kurz trvá 3 hodiny (včetně 15 minutové přestávky), účastníci obdrží podklady s doporučenými postupy a odkazy na další zdroje.

Kapacita kurzu: 25 osob

Kurz na klíč

Kurz realizujeme na klíč

S kurzem jsme navštívili řadu míst po celé ČR, rádi jej připravíme i pro vaši organizaci. Počet účastníků, cena i případné změny v obsahu kurzu (například důrazy na vybrané aspekty komunikace nebo cílovou skupinu) mohou být po dohodě upraveny.

Cena: 18 500 Kč (cena je včetně DPH)

V případě zájmu nám napište na vzdelavani@paliativnicentrum.cz.

Lektoři

MUDr. Adam Houska

MUDr. Adam Houska

Lékař v konziliárním paliativním týmu FN Královské Vinohrady v Praze a výzkumný pracovník Centra paliativní péče. V letech 2008–2011 pracoval na Interní klinice ÚVN v Praze. V letech 2015 - 2018 byl kmenovým lékařem mobilního hospice Cesta Domů. V rámci doktorského studia lékařské psychologie na 1. LF UK se věnuje vnímání autonomie a priorit pacientů v závěru života. V roce 2017 získal Avast stipendium pro paliativní péči. Absolvoval kurz pro lektory komunikace od společnosti VitalTalk a stáže na předních pracovištích paliativní medicíny v  Bostonu a v Pittsburghu. Aktivně přednáší a publikuje, vyučuje paliativní péči na 3. LF UK.

PhDr. Martin Loučka, PhD.

PhDr. Martin Loučka, PhD.

Ředitel Centra paliativní péče, psycholog, odborný asistent na oddělení lékařské psychologie 3. LF UK. Paliativní péči studoval v doktorském programu na Lancaster University v Anglii, jako stipendista Fulbrightovy komise působil na Icahn School of Medicine v New Yorku. Absolvoval dlouhodobou stáž na VU Medical Center v Amsterdamu, kurz práce s komplikovaným zármutkem na Columbia University v New Yorku a komplexní výcvik v gestalt terapii v Institutu Dialog. Je vědeckým sekretářem České společnosti paliativní medicíny ČLS JEP. Za svou práci na rozvoji paliativní péče získal řadu ocenění. Absolvoval kurz pro lektory komunikace od společnosti VitalTalk.