základní kurz pro zdravotní sestry

ELNEC Core - Slovenská republika

ELNEC (End Of Life Nursing Education Consortium) Core je intenzivní vzdělávací kurz s mezinárodní licencí pro všeobecné sestry pracující s pacienty v konečné fázi života. Od roku 2022 ho otevíráme i na Slovensku. Kurz je přednášen ve slovenštině. SK SaPA udělila kurzu 14 kreditů.

Information icon Informace a registrace pro kurz ELNEC Core pořádaný na Slovensku

Anotace

ELNEC Core je intenzivní kurz paliativní péče, který svým obsahem respektuje multidisciplinární přístup nutný při realizaci péče o pacienty na konci života. Obsahem kurzu je nejen léčba bolesti a ostatních závažných symptomů spojených s těžkou nemocí, ale také etický, duchovní aspekt péče a nacvičování efektivní komunikace s pacienty, s rodinou i v rámci týmu. Kurz reflektuje fakt, že paliativní péče se dotýká stejnou měrou pacienta i jejich blízkých. Je koncipován v duchu „sestry sestrám“ a přednášející lektoři mají bohaté praktické zkušenosti s poskytováním paliativní a hospicové péče.

Videpozvánka

O kurzu

Obsah kurzu odpovídá mezinárodní licenci programu ELNEC Core

ELNEC Core vzniknul v roce 2000 v USA a brzy se stal nejvyhledávanejším kurzem na toto téma. Díky efektivnímu způsobu výuky se rozšířil do 89 zemí světa.

Ve výuce využíváme metody interaktivního přístupu, reálných kazuistik a nácviků modelových situací.
Věříme, že právě efektivní formy výuky a klinické zkušenosti lektorů stojí za dosavadními úspěchy celého kurzu.

Kurz bude přednášen v slovenštině a SK SaPA udělila kurzu 14 kreditů.

Moduly

1. Úvod do paliativní péče
Cílem úvodního bloku je představit základní principy paliativní péče, modely jejího poskytování a vymezení paliativní péče v kontextu zdravotnického systému.

2. Léčba bolesti
Bolest je jeden z nejvýznamnějších symptomů pokročilých stádií chronických onemocnění. V tomto bloku představujeme současné přístupy k diagnostice a léčbě bolesti, včetně častých překážek a chyb při jejím zvládání.

3. Léčba příznaků
Cílem tohoto modulu je představit aktuální trendy v léčbě ostatních závažných symptomů, jako je únava, úzkost, deprese nebo delirium. Modul je specificky zaměřen na kompetence sester při řešení daných symptomů.

4. Etické záležitosti v paliativní péči
Tento blok shrnuje nejčastější dilemata, se kterými se paliativní týmy setkávají. Klinické rozhodování v paliativní péči zasazuje do souvislostí lékařské etiky.

5. Kulturní a duchovní aspekty péče
Konfrontace se smrtí a vážnou nemocí otevírá u většiny lidí otázky smyslu života a často také spirituální rovinu jejich prožívání, do té doby někdy nepříliš zdůrazňovanou. Cílem tohoto modulu je představit principy duchovního doprovázení v paliativní péči a význam spirituálních potřeb pacientů a jejich rodin.

6. Komunikace
Klíčovou složkou paliativní péče je efektivní komunikace mezi ošetřujícím týmem, pacientem a jeho blízkými. Tento modul se věnuje procvičení technik a postupů, které pomáhají v náročných komunikačních situacích, a to nejen ve směru k pacientům, ale i v rámci týmů.

7. Ztráta, zármutek a žal
Paliativní tým doprovází pacienta a jeho rodinu během nemoci i po úmrtí, kdy se hlavně rodina, ale často i sami zdravotníci, musí vyrovnávat s bolestí a ztrátou. Tento modul se zaměřuje na principy efektivní práce se zármutkem.

8. Poslední hodiny
Samotný závěr života je opředen řadou mýtů, úzkostí a obav a je zároveň velmi náročným momentem pro všechny zúčastněné. Obvyklá příprava zdravotníků na péči o pacienty v těchto chvílích je však minimální. Modul Poslední hodiny shrnuje klíčové úkoly paliativního týmu v terminální fázi onemocnění.

9. Sociální práce
Cílem toho bloku je představit role sociálního pracovníka v paliativní péči. Provede Vás doprovázením pacienta a jeho rodiny, poskytne praktické informace o sociálních dávkách a nastíní možnosti péče o pozůstalé.

10. Sebepéče
Když při pomáhání zapomínáme na sebe, následky na sebe nenechávají dlouho čekat. Blok Sebepéče přináší prostor pro zvědomění si svých potřeb při pomáhání a hledá možnosti pomoci pomáhajícím.

Termíny a registrace

Calendar icon

13. - 15. 6. 2022 Banská Bystrica

Information icon

Cena: 8 450 Kč za osobu (cena je včetně DPH)

Členové Slovenské komory sestier a porodných asistentiek mají nárok na sníženou cenu kurzovného o 30% ze standardního kurzovného. Informace o členství jsou součástí přihlašovacího formuláře.

Minimální počet účastníků je 15, maximální 25. V případě přihlášení méně než 15 účastníků týden před konáním bude kurz zrušen.

Storno podmínky

Při odhlášení z kurzu více než 7 dní před konáním vracíme 60 % z ceny kurzu, při odhlášení 7 a méně dní před akcí činí storno poplatek 100 % ceny kurzu.

Podmínky pro vydání certifikátu

Absolvování minimálně 80% výukových hodin a zaplacení kurzovného.