Kurz na klíč

Aktuální trendy v paliativní péči

Seminář o paliativní péči, určený zejména pro zdravotnická zařízení a domovy pro seniory.

Information iconKurz připravujeme na klíč.

Anotace

Cílem tohoto úvodního semináře je představit základní principy moderní paliativní péče a aktuálních trendů v tomto oboru. Kurz je oblíbeným vzdělávacím modulem pro týmy, které chtějí iniciovat paliativní program ve své nemocnici a tento seminář jim slouží pro otevření diskuze s ostatními kolegy, načerpání inspirace a získání aktuálních podnětů pro praxi.

*fotografie je ilustrační, byla pořízena v Hospici Dobrého pastýře, Čerčany

O kurzu

Seminář trvá 120 minut, během kterých je formou přednášky a diskuzí probráno základní penzum informací o paliativní péči.

Obsah kurzu

  • Mýty a pravda o paliativní péči
  • Rozdíly mezi hospicovou a paliativní péčí
  • Koncept časné integrace paliativní péče
  • Potřeby pacientů v závěru života
  • Kvalita života – jak jí rozumíme a jak ji můžeme měřit?

Kurz na klíč

Kurz realizujeme na klíč

Počet účastníků, cena, i zaměření obsahu kurzu (například akcentace některých témat, zaměření na konkrétní cílovou skupinu pacientů, apod.) mohou být po dohodě upraveny.

Cena: 5 800 Kč (cena je včetně DPH)

V případě zájmu nám napište na vzdelavani@paliativnicentrum.cz.

Lektoři

Bc. et Bc. Viera Ivanovová

Bc. et Bc. Viera Ivanovová

Koordinátorka vzdělávání Centra paliativní péče, lektorka, zdravotní sestra a sociální pracovnice. V letech 1998 – 2017 pracovala v Oblastní charitě Hradec Králové. Má praktické zkušenosti se zaváděním paliativní péče do ošetřovatelského procesu a s budováním paliativního týmu. Věnuje se rozvoji charitní domácí hospicové péče. V roce 2017 získala Avast stipendium pro paliativní péči.

MUDr. Adam Houska

MUDr. Adam Houska

Lékař v konziliárním paliativním týmu FN Královské Vinohrady v Praze a výzkumný pracovník Centra paliativní péče. V letech 2008–2011 pracoval na Interní klinice ÚVN v Praze. V letech 2015 - 2018 byl kmenovým lékařem mobilního hospice Cesta Domů. V rámci doktorského studia lékařské psychologie na 1. LF UK se věnuje vnímání autonomie a priorit pacientů v závěru života. V roce 2017 získal Avast stipendium pro paliativní péči. Absolvoval kurz pro lektory komunikace od společnosti VitalTalk a stáže na předních pracovištích paliativní medicíny v  Bostonu a v Pittsburghu. Aktivně přednáší a publikuje, vyučuje paliativní péči na 3. LF UK.

PhDr. Martin Loučka, PhD.

PhDr. Martin Loučka, PhD.

Ředitel Centra paliativní péče, psycholog, odborný asistent na oddělení lékařské psychologie 3. LF UK. Paliativní péči studoval v doktorském programu na Lancaster University v Anglii, jako stipendista Fulbrightovy komise působil na Icahn School of Medicine v New Yorku. Absolvoval dlouhodobou stáž na VU Medical Center v Amsterdamu, kurz práce s komplikovaným zármutkem na Columbia University v New Yorku a komplexní výcvik v gestalt terapii v Institutu Dialog. Je vědeckým sekretářem České společnosti paliativní medicíny ČLS JEP. Za svou práci na rozvoji paliativní péče získal řadu ocenění. Absolvoval kurz pro lektory komunikace od společnosti VitalTalk.