Hemato-onkologie je obor, který se do jisté míry od onkologie solidních nádorů liší. Například vysokou intenzitou chemoterapeutických režimů a mírou závislosti na moderních technologiích, zařazením transplantace kostní dřeně do léčby mnoha onemocnění, ale i časovými intervaly v průběhu onemocnění a léčby. Specifickou atmosféru mívají také hemato-onkologická centra. Do specializované paliativní péče se dostává podstatně méně hemato-onkologických pacientů, než pacientů se solidními nádory. Plánovaný webinář se pokusí zvláštnosti oboru pojmenovat a napomoci v hledání cesty k smysluplné paliativní péči v hemato-onkologii. Klinická dilemata budou ilustrována kazuistikami.

Kurz probíhá pouze online formou webináře. Registrovaní účastníci obdrží informace o vstupu do webového rozhraní v předstihu e-mailem. Pro účast je třeba stabilní připojení na internet (obvyklá rychlost českých domácností je zcela dostatečná). Účastníci mají možnost sledovat živý přenos přednášky a také se zapojit do diskuse.

MUDr. Michal Kouba

Hematoonkolog, pracuje 13 let na lůžkovém oddělení Ústavu hematologie a krevní transfúze v Praze. Stará se převážně o pacienty s akutními leukemiemi a své zkušenosti předává dále medikům na 1. LF UK.