Webinář dr. Hegmonové bude věnován problematice bolesti u nemocného v závěru života v domácím prostředí. Půjde o rozbor kazuistiky obtížně korigovatelného algického syndromu u pacienta v terminálním stádiu onkologického onemocnění, který se přeje strávit poslední dny svého života na chatě v kopcích za městem.

Kurz probíhá pouze online formou webináře. Registrovaní účastníci obdrží informace o vstupu do webového rozhraní v předstihu e-mailem. Pro účast je třeba stabilní připojení na internet (obvyklá rychlost českých domácností je zcela dostatečná). Účastníci mají možnost sledovat živý přenos přednášky a také se zapojit do diskuse pomocí chatu.

Vzhledem k omezené kapacitě webináře prosíme více zájemců z jedné organizace, aby se hlásili pokud možno jako skupina, která bude moci sledovat webinář z jednoho počítače. Tím umožníme účast více zájemcům. Děkujeme!

MUDr. Eva Hegmonová

MUDr. Eva Hegmonová pracovala jako anesteziolog v Baťově nemocníci ve Zlíně a později v nemocnici Atlas. Od r. 2000 byla v této nemocnici vedoucím lékařem ambulance léčby bolesti. Atestace v oboru Paliativní medicína a léčba bolesti v r. 2007 vedla ke zvýšenému úsilí v péči o pacienty v terminálním stadiu onemocnění. V dalších letech se podílela na péči o pacienty, kteří projevili přání pobytu v závěru svého života v domácím prostředí. Od r. 2009 začala spolupracovat s členy výboru ČSPM a byla jí nabídnuta spolupráce týkající se problematiky léčby bolesti v oboru paliativní medicína. Stala se konzultantkou v léčbě bolesti v oboru PM. V r. 2011 byla jmenovaná ministrem Hegerem MZČR jako členka zkušební komise v oboru PM a účastní se do dnešních dnů přes IPVZ přípravy lékařů v postgraduálním vzděláváním v oboru PM. Dr. Hegmonová byla 4 roky místopředsedkyní výboru ČSPM a účastnila se intenzivní přípravy pilotního programu VZP – MSPP ( 2015-2017).
V dubnu 2014 otevřela soukromé zařízení - Centrum pro léčbu bolesti a paliativní medicínu, s.r.o ve Zlíně a zahájila provoz mobilního hospice Most k domovu pro pacienty v celém Zlínském kraji. V r. 2016 tato organizace ošetřovala 157 pacientů. V průběhu 3,5 roku bylo do péče přijato kolem 380 pacientů a jejich rodin a multidisciplinární tým Mostu k domovu se účastnil zabezpečení péče o umírající pacienty napříč všemi zdravotními pojišťovnami.
V r. 2015 dr. Hegmonová s manželem založila Nadaci Most k domovu k podpoře paliativních pacientů a úhradu práce paliativních sester v domácím prostředí, protože hlavní ZP - VZP po celou dobu od začátku provozu r. 2014 odmítá uzavřít smluvní vztah na Mobilní specializovanou paliativní péči.