Nemocní a jejich blízcí přicházejí do zdravotnických zařízení pro profesionální pomoc v řešení zdravotních obtíží, hledají ale také lidský přístup a porozumění. Tlak na vysoký výkon zdravotníků a jejich nedostatečný počet často vede k tomu, že na nemocné příliš mnoho času nemají. Že je třeba s nemocnými i jejich blízkými jednat s úctou a respektem k jejich jedinečnosti a neopomíjet žádné z jejich bio-psycho-sociálně-spirituálních potřeb, je jasné. V tomto semináři budeme hovořit o tom, jak je možné se k této problematice postavit, jaká je praxe ve Fakultní nemocnici Olomouc a jak v nemocnici spolupracují nemocniční kaplani se zdravotníky. Na základě této spolupráce a s podporou managementu nemocnice vznikl také unikátní projekt Poradna Hořec. Poradna poskytuje pastorační poradenství, psychosociální podporu a doprovázení v prožívání obtížných situací souvisejících s nemocí nebo ztrátou blízkého a poradenství pro pozůstalé. Pro přiblížení fungování tohoto projektu budou použity kazuistiky a účastníci semináře získají přehled o základních zásadách poskytování nemocničního kaplanství i poradenství pro pozůstalé nejen na lokální (Olomouc), ale také celorepublikové úrovni.

Kurz probíhá pouze online formou webináře. Registrovaní účastníci obdrží informace o vstupu do webového rozhraní v předstihu e-mailem. Pro účast je třeba stabilní připojení na internet (obvyklá rychlost českých domácností je zcela dostatečná). Účastníci mají možnost sledovat živý přenos přednášky a také se zapojit do diskuse.

Sr. Mgr. Bc. Tobia M. Matějková

Sestra Tobia M. Matějková je členkou České provincie Kongregace Milosrdných sester sv. Kříže. Pracuje ve Fakultní nemocnici Olomouc, 8 let jako všeobecná sestra na JIP 2. interní - gastroenterologické a hepatologické kliniky, 5 let jako nemocniční kaplan a poslední rok jako koordinátorka nemocničních kaplanů ve FNOL a koordinátorka projektu Poradny Hořec, která ve FNOL poskytuje pastorační poradenství, psychosociální podporu a doprovázení v prožívání obtížných situací souvisejících s nemocí nebo ztrátou blízkého a poradenství pro pozůstalé. Spolupracuje na vzdělávání nemocničních kaplanů a edukaci zdravotníků v otázkách pastorační péče a péče o umírající a pozůstalé.