Nabídka zdravotně sociálních služeb vychází z individuálních potřeb nemocného. Cílem je pomoci pacientovi a jeho blízkým zvládnout negativní sociální důsledky vážné nemoci. Zdravotně sociální pracovník podporuje nemocného a jeho blízké při rozhodování o postupech další péče, důraz klade na přání a možnosti nemocného a jeho rodiny při výběru vhodného zařízení nebo služeb.
Příklady z praxe zdravotně sociálního pracovníka v podpůrné péči o paliativně nemocné budou prezentovány formou kazuistik.

Kurz probíhá pouze online formou webináře. Registrovaní účastníci obdrží informace o vstupu do webového rozhraní v předstihu e-mailem. Pro účast je třeba stabilní připojení na internet (obvyklá rychlost českých domácností je zcela dostatečná). Účastníci mají možnost sledovat živý přenos přednášky a také se zapojit do diskuse pomocí chatu.

Vzhledem k omezené kapacitě webináře prosíme více zájemců z jedné organizace, aby se hlásili pokud možno jako skupina, která bude moci sledovat webinář z jednoho počítače. Tím umožníme účast více zájemcům. Děkujeme!

Dagmar Martinková, Václava Otcová

Dagmar Martinková, vedoucí Humanitní služby Ústřední vojenské nemocnice – vojenské fakultní nemocnice Praha
Václava Otcová – vrchní sestra Interní kliniky Ústřední vojenské nemocnice – vojenské fakultní nemocnice Praha