V České republice ojedinělé řešení mobilní specializované péče funguje od roku 2014 v Ústí nad Labem, kde je mobilní paliativní tým poskytující paliativní péči v domácím prostředí přímo součástí krajské nemocnice jako jedno z "oddělělní". MUDr. Jana Dušánková na webináři představí, jak se podařilo tuto symbiózu vyjednat a jaké jsou zkušenosti z prvních let provozu.

Kurz probíhá pouze online formou webináře. Registrovaní účastníci obdrží informace o vstupu do webového rozhraní v předstihu e-mailem. Pro účast je třeba stabilní připojení na internet (obvyklá rychlost českých domácností je zcela dostatečná). Účastníci mají možnost sledovat živý přenos přednášky a také se zapojit do diskuse pomocí chatu.

Vzhledem k omezené kapacitě webináře prosíme více zájemců z jedné organizace, aby se hlásili pokud možno jako skupina, která bude moci sledovat webinář z jednoho počítače. Tím umožníme účast více zájemcům. Děkujeme!


Tento webinář byl podpořen Ministerstvem zdravotnictví ČR.

MUDr. Jana Dušánková

MUDr. Jana Dušánková pracuje od roku 1997 na Onkologickém oddělení KZ, a.s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. V roce 2013 atestovala z paliativní medicíny, další zkušenosti s hospicovou péčí získala na stáži na Paliativním oddělení a v Mobilním hospici v St.-Jo­seph Stift v Drážďanech. Od roku 2014 vede mobilní hospic, který je součástí Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem.