Vzťah ľudskej dôstojnosti a základných ľudských práv je v súčasnosti už natoľko samozrejmý, že i laik o ňom má aspoň všeobecné povedomie. Je však otázkou, nakoľko je tomu tak i v oblasti paliatívnej starostlivosti. Ľudskoprávna podstata práva na paliatívnu starostlivosť vyplýva najmä z rešpektovania ľudskej dôstojnosti a dalej práva na jej zachovanie, ktoré je jedným z nosných pilierov paliatívnej starostlivosti. Nezávisle na tom, či právo na paliatívnu starostlivosť je zakotvené v rámci práva medzinárodného alebo národného, jeho opodstatnenie a existencia je nespochybniteľné z hľadiska práv prirodzených. Predmetom webinára bude i vývoj vzťahu ľudskej dôstojnosti a základných ľudských práv, dotkneme sa aj probematiky kvality života a vzájomných súvislostí.

Kurz probíhá pouze online formou webináře. Registrovaní účastníci obdrží informace o vstupu do webového rozhraní v předstihu e-mailem. Pro účast je třeba stabilní připojení na internet (obvyklá rychlost českých domácností je zcela dostatečná). Účastníci mají možnost sledovat živý přenos přednášky a také se zapojit do diskuse pomocí chatu.
Vzhledem k omezené kapacitě webináře prosíme více zájemců z jedné organizace, aby se hlásili pokud možno jako skupina, která bude moci sledovat webinář z jednoho počítače. Tím umožníme účast více zájemcům. Děkujeme!
Webinář realizujeme za podpory Ministerstva zdravotnictví České republiky.

Mgr. et Mgr. Veronika Oškerová, Ph.D.

Mgr. et Mgr. Veronika Oškerová, Ph.D. je absolventkou Právnické fakulty a Pedagogické fakulty Masarykovy Univerzity. Doktorské studium absolvovala na Ústavu lekářské etiky Lekařské fakulty MU. Momentálně je členkou Etické komise pro výzkum na Masarykově Univerzitě.