Tento kurz představuje etické poradenství jako praktický a v České republice nový pohled na řešení eticky nepřehledných a komunikačně náročných situací ve zdravotnictví. Tento přístup je založen na speciálně vyškoleném pracovníkovi, který spolu s etickou komisí koordinuje řešení aktuálních komplikovaných etických případů, týkajících se například ukončování léčby, zavádění sondy PEG, a dalších. V zemích jako USA nebo Německo je již etické poradenství implementováno v řadě zdravotnických zařízení. Úkolem etického poradce je mimo řešení konkrétních etických dilemat také vzdělávání personálu v etických otázkách a příprava strategií, které pomáhají konfliktním etickým situacím předcházet. Na semináři se budeme také věnovat nárokům kladených na ty, kdo etické poradenství poskytuji. To se týká nejenom vzdělání, ale i specifických dovedností a osobnostních charakteristik.

Kurz probíhá pouze online formou webináře. Registrovaní účastníci obdrží informace o vstupu do webového rozhraní v předstihu e-mailem. Pro účast je třeba stabilní připojení na internet (obvyklá rychlost českých domácností je zcela dostatečná). Účastníci mají možnost sledovat živý přenos přednášky a také se zapojit do diskuse.

MUDr. ThLic. Jaromír Matějek, Ph.D., Th.D.

Odborník na lékařskou etiku, zabývající se tématem eticky komplikovaného rozhodování ve zdravotnictví. Čtrnáct let pracoval jako dětský lékař, v současnosti je odborný asistent Ústavu lékařské etiky 3.LF UK a vedoucí Centra pro aplikovanou etiku na KTF UK. Člen Etické komise Ministerstva zdravotnictví ČR a člen výboru České společnosti paliativní medicíny. Aktivně publikuje a přednáší v ČR i zahraničí.