Individuální dárci se i v České republice stávají nejperspektivnějším soukromým zdrojem financování nekomerčních a dobročinných aktivit. Přesto se mnoha organizacím stále nedaří nastavit systém práce s dárci tak, aby se posunovaly k pravidelné a významnější podpoře.

Smyslem tohoto semináře je představit potenciál individuálního dárcovství na místní úrovni a ukázat praktické nástroje, jak je možné začít s dárci systematicky pracovat tak, aby s námi jako dárci rostli. Seminář je primárně určen organizacím, které uvažují o posunu k adresnému, pravidelnému dárcovství nebo na úroveň významných darů.

Pro zájemce, kteří se nemohou semináře zúčastnit osobně, je připravena možnost zapojit se na dálku formou webináře. Tato varianta vyžaduje připojení na internet, účastníci budou mít možnost sledovat přednášku online a také se zapojit do diskuse.

Výukové podklady k semináři budou v takovém případě zaslány předem elektronickou formou.

Mgr. Jan Kroupa
Mgr. Jan Kroupa

Přes 15 let působí jako konzultant, lektor a analytik v oblasti filantropie, fundraisingu a managementu organizací občanské společnosti v České republice a více než deseti zemích světa, především ve střední a východní Evropě.
Je spoluzakladatelem Českého centra fundraisingu, předsedou NETT, o.s. (nezávislý think tank pro občanskou společnost) a členem správních rad několika neziskových organizací.