Každá dobrovolnická práce - a potažmo její koordinace - má své zvláštnosti. U hospicového dobrovolnictví je na první pohled zřejmá odlišnost v přímé zkušenosti s umírajícími. V praxi mobilního hospice, tj. při samotném výkonu dobrovolnické služby a v její koordinaci, je zvláštnost do velké míry dána také tím, že se péče odehrává v domácím prostředí pacienta a jeho blízkých. Jaké specifické radosti a starosti tato forma dobrovolnické práce přináší dobrovolníkům a koordinátorovi? Jaká jsou možná řešení problémů domácího hospicového dobrovolnictví?

Kurz probíhá pouze online formou webináře. Registrovaní účastníci obdrží informace o vstupu do webového rozhraní v předstihu e-mailem. Pro účast je třeba stabilní připojení na internet (obvyklá rychlost českých domácností je zcela dostatečná). Účastníci mají možnost sledovat živý přenos přednášky a také se zapojit do diskuse pomocí chatu.

Vzhledem k omezené kapacitě webináře prosíme více zájemců z jedné organizace, aby se hlásili pokud možno jako skupina, která bude moci sledovat webinář z jednoho počítače. Tím umožníme účast více zájemcům. Děkujeme!

Juliana Bindasová
Mgr. Juliana Bindasová

Juliána Bindásová vystudovala Katedru občanské společnosti na FHS UK. Během studia se začala zabývat metodou divadla utlačovaných a pracovala touto metodou i ve stálém bezdomoveckém souboru a v rámci volnočasových aktivit mladých bezdomovců v nízkoprahovém denním centru Střediska Naděje-Bolzanova. Souběžně s tím absolvovala dobrovolnický výcvik v Cestě domů, kde začala pracovat jako dobrovolnice, později jako sociální pracovnice v hospicové poradně. Nyní koordinuje dobrovolníky v téže organizaci.