Péče o pacienty s progresivními neurologickými onemocněními a jejich rodiny a pečovatele, se zlepšuje a vyvíjí. Zvyšuje se potřeba vzájemné spolupráce neurologů, paliativních specialistů, praktických lékařů, psychologů a dalších odborníků. Mortalita neurologických onemocnění v Evropě vzrůstá. Mezi nejčastější progresivní neurologická onemocnění patří Parkinsonova nemoc, roztroušená skleróza, amyotrofická laterální skleróza, multisystémová atrofie, progresivní supranukleární obrna, cévní mozkové příhody, primární mozkové nádory, ale i některé vrozené metabolické vady a kombinovaná postižení. Jednotlivé diagnózy mají svá specifika z hlediska průběhu a rizika ovlivnění kognitivních funkcí a autonomie jedince. Autorka webináře kromě klinických, právních a etických problémů specifických pro paliativní péči v neurologii představí několik konkrétních příběhů pacientů a možnosti jejich léčby.
Seminář je pořádán ve spolupráci s Českou lékařskou komorou a je akreditován 2 kredity v systému vzdělávání České lékařské komory a 2 kredity České asociace sester. Vzdělávací akce je pořádaná dle Stavovského předpisu ČLK č. 16.

Kurz probíhá pouze online formou webináře. Registrovaní účastníci obdrží informace o vstupu do webového rozhraní v předstihu e-mailem. Pro účast je třeba stabilní připojení na internet (obvyklá rychlost českých domácností je zcela dostatečná). Účastníci mají možnost sledovat živý přenos přednášky a také se zapojit do diskuse pomocí chatu.

MUDr. Jana Zárubová
MUDr. Jana Zárubová

Neuroložka, epileptoložka, v současnosti pracuje v ambulantním zdravotnickém zařízení Affidea Praha s.r.o. a na Neurologické klinice 2. LF UK a FN Motol. Je předsedkyní neziskové organizace EpiStop, z.s. a EPI 99, z.s.