V tomto webináři bychom rádi na několika kazuistikách z praxe ukázali specifika péče o terminálně nemocného, roli praktického lékaře v koordinaci péče, v komunikaci s nemocnými i jeho blízkými a v řešení symptomů pokročilého onemocnění.

Kurz probíhá pouze online formou webináře. Registrovaní účastníci obdrží informace o vstupu do webového rozhraní v předstihu e-mailem. Pro účast je třeba stabilní připojení na internet (obvyklá rychlost českých domácností je zcela dostatečná). Účastníci mají možnost sledovat živý přenos přednášky a také se zapojit do diskuse pomocí chatu.

Vzhledem k omezené kapacitě webináře prosíme více zájemců z jedné organizace, aby se hlásili pokud možno jako skupina, která bude moci sledovat webinář z jednoho počítače. Tím umožníme účast více zájemcům. Děkujeme!

MUDr. Šárka Hrušáková, MUDr. Adam Houska

MUDr. Šárka Hrušáková je praktická lékařka ordinující v Praze.
MUDr. Adam Houska je kmenový lékař mobilního hospice Cesta domů v Praze

Webináře Centra paliativní péče se konají pravidelně jednou za měsíc. Jsou zdrama a je možné se jich účastnit na dálku přes internet.

V roce 2017 webináře probíhají s podporou Ministerstva zdravotnictví ČR