Čtyři generace muslimů žijících v západní Evropě řeší každodenně základní otázku: jak žít jako vyznavač islámu v nemuslimském prostředí? Většina z nich považuje náboženství za soukromou záležitost, nebo jen jako součást své kulturní identity. Pouze menšina chodí pravidelně do mešit a využívá vzdělávacích či volnočasových nabídek islámských institucí. Tyto tři segmenty muslimské populace však znovu spojují problémy týkající se posledních věcí člověka. V semináři se budeme věnovat péči o umírající muslimy, obřadům spojených s přípravou na pohřeb a samotnému obřadu rozloučení. Zmíníme problémy týkající se pohřbů bez rakve a dlouhodobého pronájmu hrobového místa.

Kurz probíhá pouze online formou webináře. Registrovaní účastníci obdrží informace o vstupu do webového rozhraní v předstihu e-mailem. Pro účast je třeba stabilní připojení na internet (obvyklá rychlost českých domácností je zcela dostatečná). Účastníci mají možnost sledovat živý přenos přednášky a také se zapojit do diskuse pomocí chatu.

Vzhledem k omezené kapacitě webináře prosíme více zájemců z jedné organizace, aby se hlásili pokud možno jako skupina, která bude moci sledovat webinář z jednoho počítače. Tím umožníme účast více zájemcům. Děkujeme!

Martin Klapetek, Ph.D.

Martin Klapetek, Ph.D. se ve své monografii a odborných článcích věnuje především problematice současného islámu v Německu, Rakousku a Švýcarsku. K těmto tématům patří integrace muslimů do většinové společnosti v návaznosti na aktivity náboženských institucí nebo budování specializovaných oddělení na městských hřbitovech. Působí jako odborný asistent na Katedře filosofie a religionistiky Teologické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

Webináře Centra paliativní péče se konají pravidelně jednou za měsíc. Jsou zdrama a je možné se jich účastnit na dálku přes internet.

V roce 2017 webináře probíhají s podporou Ministerstva zdravotnictví ČR