Protinádorová léčba by měla být pro pacienta prospěšná. Jaký má ale prospěch pacient z léčby, která stejně nemůže vyléčit? Jaké podoby má prospěch z léčby? Jak s pacientem hovořit o vlivu onkologické léčby na délku a kvalitu jeho života? Jak rozpoznat okamžik, kdy onkologická léčba přestává být prospěšná? Jak vytvořit a komunikovat plán paliativní péče? Jaká klinické, etické, komunikační, ekonomické a právní faktory jsou " ve hře"?
Seminář je pořádán ve spolupráci s Českou lékařskou komorou a je akreditován 2 kredity v systému vzdělávání České lékařské komory. Vzdělávací akce je pořádaná dle Stavovského předpisu ČLK č. 16.

Kurz probíhá pouze online formou webináře. Registrovaní účastníci obdrží informace o vstupu do webového rozhraní v předstihu e-mailem. Pro účast je třeba stabilní připojení na internet (obvyklá rychlost českých domácností je zcela dostatečná). Účastníci mají možnost sledovat živý přenos přednášky a také se zapojit do diskuse pomocí chatu.

Vzhledem k omezené kapacitě webináře prosíme více zájemců z jedné organizace, aby se hlásili pokud možno jako skupina, která bude moci sledovat webinář z jednoho počítače. Tím umožníme účast více zájemcům. Děkujeme!

Sláma
MUDr. Ondřej Sláma, PhD.

Onkolog, paliatr, vedoucí ambulance podpůrné a paliativní onkologie na Masarykově onkologickém ústavu v Brně, vědecký sekretář ČSPM ČLS JEP.

Webináře Centra paliativní péče se konají pravidelně jednou za měsíc. Jsou zdrama a je možné se jich účastnit na dálku přes internet.

V roce 2017 webináře probíhají s podporou Ministerstva zdravotnictví ČR