Inovativní přístup k lidem trpícím demencí vede pečující k systematickému zkoumání životního příběhu klientů, a tím otevírá možnost navázaní důvěrného vztahu a přináší překvapivé výsledky.
"V posledních dvou letech náš Domov Sue Ryder začal pracovat s Biografií klientů. Učíme se, proč je dobré znát životní příběhy našich klientů, jak moc důležité je vědět o prostředí, ze kterého pocházejí, o životních radostech a nezdarech, a jak tyto informace využít při každodenní péči o ně. Během této naší praxe sledujeme, jak se mění naše postoje a vztahy s jednotlivými klienty a jejich rodinami. Také zjišťujeme, že někdy zdánlivě banální věci mohou mít úžasné výsledky. Naučili jsme se i to, že každý člověk potřebuje být alespoň jednou za den důležitý. Pokud se nám podaří rozhýbat duši klienta, rozhýbeme i jeho tělo!" říká Michaela Hronová, vedoucí projektu Cesta životem v Domově Sue Ryder.

Kurz probíhá pouze online formou webináře. Registrovaní účastníci obdrží informace o vstupu do webového rozhraní v předstihu e-mailem. Pro účast je třeba stabilní připojení na internet (obvyklá rychlost českých domácností je zcela dostatečná). Účastníci mají možnost sledovat živý přenos přednášky a také se zapojit do diskuse.

Mgr. Michaela Hronová

Michaela Hronová je metodik Domova pro seniory a vedoucí projektu Cesta životem v Domově Sue Ryder. V posledních dvou letech se intenzivně zajímá o Psychobiografický model péče prof. Erwina Böhma. Prošla školením Aktivizace seniorů s využitím prvků biografie, školením Psychobiografického modelu péče a účastnila se i týdenní stáže v rakouském Domově pro seniory, který pracuje dle zmíněného modelu péče.
Své zkušenosti předává svým kolegům v Domově Sue Ryder, kde jejich cílem je v budoucnosti pracovat nejen s Biografií klientů, ale umět pracovat dle celého konceptu.

Webináře Centra paliativní péče se konají pravidelně jednou za měsíc. Jsou zdrama a je možné se jich účastnit na dálku přes internet.

V roce 2017 webináře probíhají s podporou Ministerstva zdravotnictví ČR