Paliativní sedace představuje ultimum refugium symptomové léčby umírajících pacientů. Jde o farmakologické navození sedace různé hloubky a také různé délky. Je indikována tam, kde se léčba symptomů provázejících nevyléčitelnou nemoc v jejím finálním průběhu nedaří nebo není dostupná v rozumném časovém horizontu a nemocný nesnesitelně trpí. Nejčastějšími indikacemi jsou dušnost a terminální delirium. Velmi specifickou situaci představuje takzvané existenciální utrpení, kde názory expertů nejsou zcela jednoznačné. Hlavními předpoklady k indikaci jsou jinak neřešitelné utrpení nemocného, prognoza v řádu hodin, nejvýše několika dnů a souhlas nemocného nebo jeho zástupců.

Prim. MUDr. Irena Závadová

Vedoucí zdravotního týmu mobilního hospice Cesta domů, vede subkatedru paliativní medicíny na Institutu postgraduálního vzdělávání zdravotníků. Kromě péče o umírající a těžce nemocné se věnuje také přednáškové činnosti pro mediky, zdravotníky i laiky.

Webináře Centra paliativní péče se konají pravidelně jednou za měsíc. Jsou zdrama a je možné se jich účastnit na dálku přes internet.

V roce 2017 webináře probíhají s podporou Ministerstva zdravotnictví ČR