Paliativní péče je proces, v čase, s emocemi, ideálně s dobře nastaveným plánováním.
Plánovat péče bez kontinuity není efektivní. A naši pacienti ji potřebují mít plánovánu často na řadu měsíců.
Z regionálního pohledu se jeví důležité nastavit společné parametry péče poskytovatelů zdravotních a sociálních služeb.
Společné vzdělávání, sledování indikátorů kvality péče, kombinované financování.
V rámci Kraje Vysočina se podařilo najít po 2 letech práce, diskusí a hledání konsenzu shodu na koncepčním materiálu pro 5 leté období, který je součástí zdravotně-sociální politiky kraje.
Jeho hlavními pilíři je otevřená SWOT analýza stávajícího stavu, vzdělávání, podpora stávajících poskytovatelů a hlubší diskuse o potřebných parametrech sítě poskytovatelů a péče.
Je motivací i pro další regiony pracovat na takových strategických dokumentech. Sám dokument pak jistě není cílem, spíše proces jeho vzniku a následné realizace.

Kurz probíhá pouze online formou webináře. Registrovaní účastníci obdrží informace o vstupu do webového rozhraní v předstihu e-mailem. Pro účast je třeba stabilní připojení na internet (obvyklá rychlost českých domácností je zcela dostatečná). Účastníci mají možnost sledovat živý přenos přednášky a také se zapojit do diskuse pomocí chatu.

Vzhledem k omezené kapacitě webináře prosíme více zájemců z jedné organizace, aby se hlásili pokud možno jako skupina, která bude moci sledovat webinář z jednoho počítače. Tím umožníme účast více zájemcům. Děkujeme!

MUDr. Ladislav Kabelka, Ph.D.

Doktor Ladislav Kabelka patří již řadu let mezi přední specialisty v oborech geriatrie a paliativní medicíny. Pracoval 6 let na geriatrické klinice, poté 12 let v největším českém hospici v Rajhradě u Brna, v pozici lékaře, posléze primáře a ředitele. Je zakladatelem a následně 8 let předsedou České společnosti paliativní medicíny ČLS JEP. V roce 2016 založil projekt Paliativní institut Brno, který se věnuje rozvoji a propagaci kvalitní multidisciplinární péče o křehké geriatricky nemocné a mobilní specializované paliativní péče. Je zkušeným a vyhledávaným lektorem a mentorem v oblastech geriatrie, paliativní medicíny a týmové práce.
Již řadu let se věnuje zdravotní politice, je iniciátorem a garantem koncepce víceúrovňové paliativní péče v krajích, nyní především v kraji Vysočina. Od září 2017 vede Mobilní hospic sv. Zdislavy v Třebíči a v pozici krajského koordinátora paliativní péče pracuje při Kraji Vysočina a Nemocnici Třebíč. Je autorem několika publikací a řady článků, v březnu 2017 vydal úspěšnou knihu Geriatrická paliativní péče.

Webináře Centra paliativní péče se konají pravidelně jednou za měsíc. Jsou zdrama a je možné se jich účastnit na dálku přes internet.

V roce 2017 webináře probíhají s podporou Ministerstva zdravotnictví ČR