Zármutek je přirozená reakce na ztrátu blízkého člověka. I když se nejedná o nemoc, lidé v tomto období často potřebují pomoc a podporu druhých. Někdy se pak stane, že člověk nedokáže přirozenými mechanismy zármutek správně zpracovat a ustrne ve stavu takzvaného komplikovaného truchlení, kdy potřebuje odbornou pomoc. Na webináři se budeme věnovat tomu, jak poznat kdy už se jedná o komplikovaný zármutek, jak odlišit zármutek a depresi a jaké jsou zásady terapeutické práce s komplikovaným truchlením. Budeme vycházet z aktuálních teorií zármutku a také uvedeme některé konkrétní terapeutické postupy používané v USA pro práci s pozůstalými.

Seminář je pořádán ve spolupráci s Českou lékařskou komorou a je akreditován 2 kredity v systému vzdělávání České lékařské komory a 3 kredity České asociace sester. Vzdělávací akce je pořádaná dle Stavovského předpisu ČLK č. 16.

Kurz probíhá pouze online formou webináře. Registrovaní účastníci obdrží informace o vstupu do webového rozhraní v předstihu e-mailem. Pro účast je třeba stabilní připojení na internet (obvyklá rychlost českých domácností je zcela dostatečná). Účastníci mají možnost sledovat živý přenos přednášky a také se zapojit do diskuse pomocí chatu.

PhDr. Martin Loučka, PhD.

Psycholog, ředitel Centra paliativní péče, odborný asistent na oddělení lékařské psychologie 3.LF UK. Paliativní péči studoval v doktorském programu na Lancaster University v Anglii, jako stipendista Fulbrightovy komise působil na Icahn School of Medicine v New Yorku. Absolvoval dlouhodobou stáž na VU Medical Center v Amsterdamu a základní kurz práce s komplikovaným zármutkem na Columbia University v New Yorku. Jako externí psycholog spolupracuje s mobilním hospicem Cesta domů.

Webináře Centra paliativní péče se konají pravidelně jednou za měsíc. Jsou zdrama a je možné se jich účastnit na dálku přes internet.

V roce 2017 webináře probíhají s podporou Ministerstva zdravotnictví ČR