V současné době se v souvislosti poskytování zdravotní péče zdůrazňuje právo pacienta rozhodovat o zdravotní péči, která mu bude poskytnuta. Právo na autonomii a sebeurčení však předpokládá, že pacient je způsobilý o léčbě rozhodovat; v opačném případě pak zákony stanoví, kdo a za jakých okolností o další léčbě (za pacienta) rozhoduje. Cílem kurzu je seznámit účastníky s českou právní úpravou zástupného rozhodování, zejména s jejími problematickými aspekty. Součástí kurzu pak bude i právní analýza některých typických situací, ke kterým při léčbě nezpůsobilého pacienta může v praxi docházet, a jejich možných řešení, vč. z nich případně vyplývající právní odpovědnosti zdravotníka.

Kurz probíhá pouze online formou webináře. Registrovaní účastníci obdrží informace o vstupu do webového rozhraní v předstihu e-mailem. Pro účast je třeba stabilní připojení na internet (obvyklá rychlost českých domácností je zcela dostatečná). Účastníci mají možnost sledovat živý přenos přednášky a také se zapojit do diskuse.

Dr.iur. et JUDr. Helena Krejčíková, Ph.D.

Helena Krejčíková se dlouhodobě zabývá medicínským právem - je vědeckým pracovníkem Centra zdravotnického práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a odborným vědeckým pracovníkem Čestné rady České lékařské komory; současně působí i jako akademický pracovník Katedry trestního práva Policejní akademie ČR.

Webináře Centra paliativní péče se konají pravidelně jednou za měsíc. Jsou zdrama a je možné se jich účastnit na dálku přes internet.

V roce 2017 webináře probíhají s podporou Ministerstva zdravotnictví ČR