Představení historie a současného fungování zvláštní skupiny uvnitř židovské komunity, která má na starosti zajišťování sociálního zázemí pro její členy. Chevra se zabývá návštěvou nemocných, pomocí chudým a v neposlední řadě i starostí o umírající, přípravou tradičních židovských pohřbů a ochranou židovských hrobů. Přestože mnoho židovských obcí na našem území během historického vývoje opouštělo část své rituální praxe, oblast tradičního pohřbívání a starosti o pozůstalé právě díky kontinuálnímu fungování Chevry Kadiši nedoznala větších změn. Bude představena běžná židovská rituální praxe v přístupu k nemocným, umírajícím, zesnulým a truchlícím, tak je prováděna ve většině tradičních židovských komunit na celém světě.

Kurz probíhá pouze online formou webináře. Registrovaní účastníci obdrží informace o vstupu do webového rozhraní v předstihu e-mailem. Pro účast je třeba stabilní připojení na internet (obvyklá rychlost českých domácností je zcela dostatečná). Účastníci mají možnost sledovat živý přenos přednášky a také se zapojit do diskuse pomocí chatu.

Vzhledem k omezené kapacitě webináře prosíme více zájemců z jedné organizace, aby se hlásili pokud možno jako skupina, která bude moci sledovat webinář z jednoho počítače. Tím umožníme účast více zájemcům. Děkujeme!

Chaim Kočí

Chaim Kočí pracuje pro Židovskou obec v Praze jako zaměstnanec Pražského rabinátu na pozici Rituální správce Nového židovského hřbitova a Starého židovského hřbitova na Žižkově a dále na pozici mašgijach kašrut – rituální dozorce způsobilosti jídla pro konzumaci židovskou komunitou. Na pozici Rituálního správce hřbitovů zajišťuje koordinaci a faktické provedení židovských pohřbů na celém území ČR. Obstarávání pohřbů se věnuje kontinuálně od roku 2001.
V současné době je předsedou společnosti Chevra Kadiša ČR. V roce 2008 stál u obnovování činnosti této společnosti a následně byl jejím předsedou i místopředsedou a zasedal ve výboru CHK.
O problematice judaismu (rituálech, stravování, umírání, Chevra kadiša a památkách apod.) přednáší od roku 2001 na různých stupních školských zařízení (např. Gymnázium Ostrov, Střední a vyšší zdravotnická škola Karlovy Vary, Hotelová škola Teplice, Vyšší odborná škola žurnalisty a nových médii Praha, Jihočeská universita v Českých Budějovicích), v muzeích (např. Písek, Prostějov, Holešov), ve veřejných vzdělávacích institucích (např. Krajská knihovna Karlovy Vary, Ekocentrum Ostrov) a v rámci židovských komunit v ČR a na Slovensku (ŽO Karlovy Vary, ŽO Teplice, ŽO Žilina).
Provádí rovněž proškolování zdravotnického personálu a sociálních pracovníků v péči o pacienty se speciálními požadavky ovlivněnými praktikováním judaismu.
Za dobu svojí praxe jsem vypravil přibližně přes 250 tradičních židovských pohřbů.

Webináře Centra paliativní péče se konají pravidelně jednou za měsíc. Jsou zdrama a je možné se jich účastnit na dálku přes internet.

V roce 2017 webináře probíhají s podporou Ministerstva zdravotnictví ČR