Úvod – historie poskytování zdravotní péče CHČR a její rozvoj
Popis vzdělávání v hospicové péči
Vývoj koncepce Domácí hospicové péče
Legislativní zakotvení
Současná situace
Kasuistika
Diskuze

Kurz probíhá pouze online formou webináře. Registrovaní účastníci obdrží informace o vstupu do webového rozhraní v předstihu e-mailem. Pro účast je třeba stabilní připojení na internet (obvyklá rychlost českých domácností je zcela dostatečná). Účastníci mají možnost sledovat živý přenos přednášky a také se zapojit do diskuse pomocí chatu.

Vzhledem k omezené kapacitě webináře prosíme více zájemců z jedné organizace, aby se hlásili pokud možno jako skupina, která bude moci sledovat webinář z jednoho počítače. Tím umožníme účast více zájemcům. Děkujeme!

Bc. Ludmila Kučerová, DiS.

Bc. Ludmila Kučerová, DiS, vystudovala VOŠ Plzeň (DiS.) a Teologickou fakultu VŠ České Budějovice (Bc. Sociální práce). Pracovala 13 let jako sestra na Anesteziologicko-resuscitační klinice v Fakultní nemocnice v Plzni, poté 20 let Městské charitě Plzeň, kde se věnovala Charitní ošetřovatelské službě, rozvoji terénních služeb, zejména hospicové péče v pozici vrchní sestry a péči o seniory jako vedoucí Domova pro seniory.
Od března 2017 je koordinátorkou zdravotních služeb CHČR.

Webináře Centra paliativní péče se konají pravidelně jednou za měsíc. Jsou zdrama a je možné se jich účastnit na dálku přes internet.

V roce 2017 webináře probíhají s podporou Ministerstva zdravotnictví ČR