Centrum provázení je organizace, která sídlí přímo na klinice dětského a dorostového lékařství. Spolupracuje s rodinami dětí, kterým byla sdělena závažná diagnóza, vzácné onemocnění či se jedná o rodiny dětí s nízkou porodní hmotností. Provází je novou skutečností a v prvních vyrovnávacích fázích. Snaží se společně s rodinou nastavit se co nejlepší systém podpory po odchodu z nemocnice v domácím prostředí. Spolupracuje s řadou neziskových organizací, sociálních i zdravotnických služeb.
Jak vypadá běžná spolupráce s lékaři? Co nejvíce potřebují rodiče po sdělení diagnózy? Jsou rozdíly mezi rodinami, které v prvopočátku neměly odbornou podporu a rodiny, které ji mají?
Na to a mnohé další Vám odpoví Petra Tomalová, vedoucí poradenská pracovnice, krizová interventka.

Kurz probíhá pouze online formou webináře. Registrovaní účastníci obdrží informace o vstupu do webového rozhraní v předstihu e-mailem. Pro účast je třeba stabilní připojení na internet (obvyklá rychlost českých domácností je zcela dostatečná). Účastníci mají možnost sledovat živý přenos přednášky a také se zapojit do diskuse pomocí chatu.

Vzhledem k omezené kapacitě webináře prosíme více zájemců z jedné organizace, aby se hlásili pokud možno jako skupina, která bude moci sledovat webinář z jednoho počítače. Tím umožníme účast více zájemcům. Děkujeme!

Mgr. Petra Tomalová Ph.D.

Petra Tomalová vystudovala speciální pedagogiku na Univerzitě Palackého v Olomouci. Při studiu působila jako asistentka Společnosti pro mukopolysacharidosu, kde spolupracovala na chodu organizace a jejím fundraisingu. Po studiu působila čtyři roky jako vedoucí poradny Národní rady osob se zdravotním postižením. Je lektorkou kurzů zaměřených na správnou komunikaci s lidmi s postižením a na podporu a provázení rodin při sdělení závažné diagnózy.
Nyní pracuje v Centru provázení jako krizová a poradenská pracovnice s rodinami dětí, kterým bylo diagnostikováno vzácné či závažné onemocnění a s rodinami dětí extrémně nedonošených.

Webináře Centra paliativní péče se konají pravidelně jednou za měsíc. Jsou zdrama a je možné se jich účastnit na dálku přes internet.

V roce 2017 webináře probíhají s podporou Ministerstva zdravotnictví ČR