Autorky webináře promluví o základních principech dětské paliativní péče a zmíní hlavní problémy péče o umírající děti v ČR. Představí Pracovní skupinu dětské paliativní péče, která vznikla na podzim 2015 a je složená z odborníků všech zainteresovaných profesí poskytujících paliativní péči nemocným dětem. Pracovní skupina byla oficiálně přijata pod Českou společnost paliativní medicíny ČLS JEP a její činnost podporuje řada odborných lékařských a nelékařských společností i Ministerstvo zdravotnictví ČR. Na webináři budou prezentovány možnosti zlepšení dostupnosti paliativní péče v naší zemi, a to na všech úrovních péče o dětského pacienta včetně perinatální a neonatální paliativní péče.

Kurz probíhá pouze online formou webináře. Registrovaní účastníci obdrží informace o vstupu do webového rozhraní v předstihu e-mailem. Pro účast je třeba stabilní připojení na internet (obvyklá rychlost českých domácností je zcela dostatečná). Účastníci mají možnost sledovat živý přenos přednášky a také se zapojit do diskuse pomocí chatu.

Vzhledem k omezené kapacitě webináře prosíme více zájemců z jedné organizace, aby se hlásili pokud možno jako skupina, která bude moci sledovat webinář z jednoho počítače. Tím umožníme účast více zájemcům. Děkujeme!

prim. MUDr. Mahulena Mojžíšová, MUDr. Lucie Hrdličková

MUDr. Mahulena Mojžíšová je primářkou Dětského oddělelní Nemocnice Hořovice a předsedkyní Pracovní skupiny pro dětskou paliativní péči při ČSPM JEP.
MUDr. Lucie Hrdličková je lékařka Kliniky dětské hematologie a onkologie FN Motol Praha.

Webináře Centra paliativní péče se konají pravidelně jednou za měsíc. Jsou zdrama a je možné se jich účastnit na dálku přes internet.

V roce 2017 webináře probíhají s podporou Ministerstva zdravotnictví ČR