Webináře

Záznamy webinářů

Webináře Centra paliativní péče se konají pravidelně jednou za měsíc. Jsou zdrama a je možné se jich účastnit na dálku přes internet.

Partner seminářů

Nadační fond AVAST