Skip to main content

Paliativní péče je přístup zaměřený na zvyšování kvality života pacientů a jejich rodin v situaci, kdy čelí život ohrožující nemoci. Jejím cílem je komplexní tišení bolesti a dalších příznaků nemoci, včetně psychologických, sociálních a spirituálních obtíží, které mohou pacienta a jeho blízké trápit. Paliativní péče založená na spolupráci multidisciplinárního týmu může být poskytována na stejně vysoké úrovni v nemocnici nebo v domácím či náhradním sociálním prostředí.

Účastníci se v průběhu osmi 45minutových bloků interaktivní formou seznámí s definicí a formami paliativní péče, se specifickou symptomatologií pacientů v závěru života, se strategiemi plánování péče a možnostmi implementace paliativní péče v domově pro seniory.26. 5. 2017
28. 6. 2017
8. 8. 2017
30. 8. 2017
27. 9. 2017
31. 10. 2017
24. 11. 2017
15. 12. 2017

Centrum paliativní péče
Dykova 1165/15
101 00 – Praha 10 Vinohrady

Cena: 1 000 Kč za osobu

Minimální počet účastníků 6, maximální počet účastníků 12. V případě přihlášení méně než 6 účastníků týden před konáním bude kurz zrušen.

Kurz probíhá vždy od 9:00 do 16:00.

  1. Zahájení kurzu, představení lektorů, očekávání
  2. Potřeby a priority klientů v závěru života
  3. Definice a historie paliativní péče
  4. Formy paliativní péče
  5. Nejčastější symptomy v závěru života a jejich řešení
  6. Komunikace a plánování péče
  7. Paliativní péče v domově pro seniory – očekávání a limitace
  8. Paliativní péče v domově pro seniory – metodika, zahraniční zkušenosti
  9. Závěr a zhodnocení kurzu

Lektoři

Martin Loučka
PhDr. Martin Loučka, PhD.

Ředitel Centra paliativní péče, psycholog, odborný asistent na oddělení lékařské psychologie 3. LF UK. Paliativní péči studoval v doktorském programu na Lancaster University v Anglii, jako stipendista Fulbrightovy komise působil na Icahn School of Medicine v New Yorku. Absolvoval dlouhodobou stáž na VU Medical Center v Amsterdamu a základní kurz práce s komplikovaným zármutkem na Columbia University v New Yorku. Jako externí psycholog spolupracuje s mobilním hospicem Cesta domů. Je vědeckým sekretářem České společnosti paliativní medicíny ČSL JEP.

Martin Loučka
MUDr. Adam Houska

Odborný pracovník Centra paliativní péče a lékař domácího hospicu Cesta domů v Praze.