Aktuality

14. 3. 2018
Registrace na závěrečnou konferenci programu Spolu až do konce

Dne 24. března se v pražském hotelu Ambassador uskuteční závěrečná konference programu Spolu až do konce, kde budou představeny výsledky celého programu a také vize pro další rozvoj paliativní péče v českých nemocnicích. Jako speciální host přijal pozvání profesor James Tulsky z Harvard Medical School. Konference proběhne pod záštitou Ministerstva zdravotnictví ČR, které na program navázalo již několika vlastními dotačními tituly.

Podrobný program a možnost registrace naleznete na stránkách Nadačního fondu Avast, díky kterému jsme mohli tento dvouletý projekt uskutečnit.

Srdečně vás zveme a těšíme se na setkání.

6. 3. 2018
Studie pro potřeby dětí s život limitujícím onemocněním

Sekce dětské paliativní péče ČSPM ČLS JEP ve spolupráci s Centrem paliativní péče vydala novou studii zaměřenou na potřeby dětí s život limitujícím a život ohrožujícím onemocněním a jejich rodin.

Studie mapuje reálné potřeby pečujících rodin s ohledem na specifičnost českého prostředí. Kromě detailního popisu potřeb rodin, studie přináší také doporučení, která mohou vést ke zlepšení jejich situace a analýzu dostupných služeb, které mají pečující rodiny k dispozici.