Skip to main content

Paliativní péče je přístup zaměřený na zvyšování kvality života pacientů a jejich rodin v situaci, kdy čelí život ohrožující nemoci. Jejím cílem je komplexní tišení bolesti a dalších příznaků nemoci, včetně psychologických, sociálních a spirituálních obtíží, které mohou pacienta a jeho blízké trápit. Paliativní péče založená na spolupráci multidisciplinárního týmu může být poskytována na stejně vysoké úrovni v nemocnici nebo v domácím či náhradním sociálním prostředí.


Termíny pro rok 2018 připravujeme.


Kurz připravujeme i na klíč

Maximální počet účastníků je 30. Cena i zaměření obsahu kurzu (například akcentace některých témat, zaměření na konkrétní cílovou skupinu pacientů, apod.) mohou být po dohodě upraveny.

Cena: 20 000 Kč

Cena je platná pro rok 2017.
V případě zájmu nám napište na office@paliativnicentrum.cz.

Centrum paliativní péče
Dykova 1165/15
101 00 – Praha 10 Vinohrady

Cena: 1 000 Kč za osobu

Minimální počet účastníků 15, maximální počet účastníků 25. V případě přihlášení méně než 15 účastníků týden před konáním bude kurz zrušen.
Kurz probíhá vždy od 9:00 do 16:00.

Při odhlášení z kurzu více než 7 dní před konáním vracíme 60 % z ceny kurzu, při odhlášení 7 a méně dní před akcí činí storno poplatek 100 % ceny kurzu.

Účastníci se v průběhu osmi 45minutových bloků interaktivní formou seznámí s definicí a formami paliativní péče, se specifickou symptomatologií pacientů v závěru života, se strategiemi plánování péče a možnostmi implementace paliativní péče v domově pro seniory.

  • Zahájení kurzu, představení lektorů, očekávání
  • Potřeby a priority klientů v závěru života
  • Definice a historie paliativní péče
  • Formy paliativní péče
  • Nejčastější symptomy v závěru života a jejich řešení
  • Komunikace a plánování péče
  • Paliativní péče v domově pro seniory – očekávání a limitace
  • Paliativní péče v domově pro seniory – metodika, zahraniční zkušenosti
  • Závěr a zhodnocení kurzu

Lektoři

Viera Ivanovová
Bc. Viera Ivanovová

Koordinátorka vzdělávání Centra paliativní péče, lektorka, zdravotní sestra a sociální pracovnice. V letech 1998 – 2017 pracovala v Oblastní charitě Hradec Králové. Má praktické zkušenosti se zaváděním paliativní péče do ošetřovatelského procesu a s budováním paliativního týmu. Věnuje se rozvoji charitní domácí hospicové péče. V roce 2017 získala Avast stipendium pro paliativní péči.

Adam Houska
MUDr. Adam Houska

Výzkumný pracovník Centra paliativní péče, lékař v mobilním hospici Cesta domů. V letech 2008–2011 pracoval na Interní klinice ÚVN v Praze. V roce 2015 atestoval ze všeobecného praktického lékařství. V rámci doktorského studia lékařské psychologie na 1. LF UK se věnuje vnímání autonomie a priorit pacientů v závěru života. Absolvoval výcvik v komunikaci závažných zpráv americké společnosti VitalTalk (Dr Anthony Back, Dr James Tulsky).

Martin Loučka
PhDr. Martin Loučka, PhD.

Ředitel Centra paliativní péče, psycholog, odborný asistent na oddělení lékařské psychologie 3. LF UK. Paliativní péči studoval v doktorském programu na Lancaster University v Anglii, jako stipendista Fulbrightovy komise působil na Icahn School of Medicine v New Yorku. Absolvoval dlouhodobou stáž na VU Medical Center v Amsterdamu a základní kurz práce s komplikovaným zármutkem na Columbia University v New Yorku. Jako externí psycholog spolupracuje s mobilním hospicem Cesta domů. Je vědeckým sekretářem České společnosti paliativní medicíny ČSL JEP. V roce 2016 získal cenu Evropské asociace paliativní péče pro nejlepší mladé vědce.