ELNEC (End Of Life Nursing Education Consortium) je mezinárodní projekt Vzdělávacího konsorcia všeobecných sester pracujících s pacienty v konečné fázi života.

Cílem tohoto intenzivního kurzu je vzdělat účastníky v základních dovednostech a znalostech nutných k péči o nevyléčitelně nemocné a umírající pacienty a jejich rodiny.


ELNEC vzniknul v roce 2000 v USA a brzy se stal nejvyhledávanejším kurzem na toto téma.
Díky efektivnímu způsobu výuky se rozšířil do 89 zemí světa.

Obsah kurzu odpovídá mezinárodní licenci programu ELNEC
a je garantovaný Českou asociací sester 12 kreditními body.

moduly

  1. Úvod do paliativní péče
  2. Léčba bolesti
  3. Léčba příznaků
  4. Etické záležitosti
 v paliativní péči
  5. Kulturní a duchovní aspekty péče
  6. Komunikace
  7. Ztráta, zármutek
 a žal
  8. Poslední hodiny

Ve výuce využíváme metody interaktivního přístupu, reálných kazuistik a nácviků modelových situací.
Věříme, že právě efektivní formy výuky a klinické zkušenosti lektorů stojí za dosavadními úspěchy celého kurzu.

Hlavní lektor
Anna Michlová

Anna Michlová

Vystudovala magisterské studium na UPCE obor Ošetřovatelství ve vybraných klinických oborech, zaměřený na paliativní a hospicovou péči. Po škole nastoupila do akutního provozu, kde je i nadále na malý úvazek. Již několik let pracuje jako zdravotní sestra v Domácí hospicové péči při Oblastní charitě Hradec Králové a dále se věnuje také přednášení a výuce.

Další lektoři

Bc. Viera Ivanovová

vrchní sestra Domácí hospicové péče Hradec Králové

Mgr. Michaela Kaňová

staniční sestra ve FN Brno, Bohunice

Anna Krutská, DiS.

zdravotní sestra mobilního hospice Cesta domů

Mgr. Jana Křížová

sociální pracovnice Domu léčby bolesti s hospicem sv. Josefa v Rajhradě

Jana Sieberová

zdravotní sestra a zakladatelka mobilního hospice Hořice

Mgr. Marianna Brabencová

vedoucí domácího hospice Tabita, Brno

Mgr. Marek Uhlíř

ředitel domácího hospice Cesta domů

Pavel Klimeš

vrchní sestra domácího hospice Cesta domů

Martina Porubčanová-Klejnová

zdravotní sestra, UHKT Praha

Mgr. Jiřina Večeřová

ředitelka Oblastní charity Rajhrad

Petra Stanislava Meinlschmidtová

koordinátorka a všeobecná sestra Mobilního hospice Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem

Barbora Nováková, DiS.

vrchní sestra Domácího hospice Jordán, Tábor
Nejbližší termíny
23. – 26. 5. 2017
v Hospici sv. Josefa v Rajhradě u Brna
cena: 4 000 Kč

Kurz je plně obsazen.

17. – 20. 10. 2017
v Hospici sv. Josefa v Rajhradě u Brna
cena: 4 000 Kč

Přihlašování bude otevřeno 17. 8. v 9:00.Nebo si objednejte
ELNEC na klíč
pro vaši organizaci

Uspořádáme kurz ELNEC přesně na míru.

Je možné přizpůsobit formát kurzu i cenu.


Mám zájem