Aktualita

Úspěšné ukončení projektu Paliativní praktik

12/6/2018


Projekt Paliativní praktik vyvrcholil v říjnu sérií interaktivních seminářů ve všech krajích České republiky. Zúčastnilo se jich celkem přes osm set praktických lékařů.

Během uplynulých dvanácti měsíců jsme úspěšně realizovali projekt Paliativní praktik zaměřený na rozšíření kompetencí všeobecných praktických lékařů v péči o nevyléčitelně nemocné a umírající.

Za podpory Nadace Komerční banky a.s. – Jistota a ve spolupráci se Společností všeobecného lékařství ČLS JEP a Mladými praktiky jsme vystoupili na třech odborných konferencích SVL a ČSPM, publikovali dva odborné články v časopise Practicus a uspořádali tři webináře určené praktickým lékařům.  

Vyvrcholením projektu bylo vydání Desatera paliativní péče pro praktické lékaře a uspořádání série patnácti interaktivních seminářů „Paliativní péče jako součást moderní medicíny“ po celé republice, kterých se zúčastnilo více než osm set praktických lékařů.

Zájem o problematiku ze strany praktiků byl pro nás velmi povzbuzující. Těšíme se na další spolupráci v této problematice se Společností všeobecného lékařství a širokou odbornou veřejností.

Nezmeškejte už žádnou novinu. Každý měsíc vybíráme to nejzajímavější ze světa paliativní péče a rozesíláme e-mailem.

Mám zájem