Aktualita

Studie pro potřeby dětí s život limitujícím onemocněním

3/6/2018


Sekce dětské paliativní péče ČSPM ČLS JEP ve spolupráci s Centrem paliativní péče vydala novou studii zaměřenou na potřeby dětí s život limitujícím a život ohrožujícím onemocněním a jejich rodin.

Studie mapuje reálné potřeby pečujících rodin s ohledem na specifičnost českého prostředí. Kromě detailního popisu potřeb rodin, studie přináší také doporučení, která mohou vést ke zlepšení jejich situace a analýzu dostupných služeb, které mají pečující rodiny k dispozici.

Nezmeškejte už žádnou novinu. Každý měsíc vybíráme to nejzajímavější ze světa paliativní péče a rozesíláme e-mailem.

Mám zájem