Aktualita

Hledáme účastníky výzkumu pro projekt Priority v perinatální paliativní péči

1/30/2023


Perinatální paliativní péče je dynamicky se rozvíjející obor, zaměřený na podporu rodin, které prochází velmi náročným obdobím. Jako jiné oblasti medicíny potřebuje být založena na vědeckých poznatcích. Cílem našeho projektu je vytvoření seznamu výzkumných priorit v oblasti perinatální paliativní péče, což doposud nikdo na světě neudělal. Priority pro výzkum budou formulovány společně s experty v oboru a rodiči, kteří mají zkušenost s perinatální ztrátou.

Kdo se může výzkumu účastnit?

Perinatální období je definováno jako období od viability plodu (od 24. týdne těhotenství), přes období porodu, do 7 dnů po narození dítěte. Proto hledáme účastníky, kteří zažili ztrátu dítěte v tomto období, případně později, pokud úmrtí souviselo s komplikacemi v perinatálním období. Hledáme matky i otce. Protože výzkum probíhá ve spolupráci se zahraničními odborníky, podmínkou pro účast je pasivní znalost anglického jazyka (porozumění jednoduchému textu).

Jak výzkum probíhá?

Výzkum probíhá formou několika online dotazníků. Veškerá získaná data budou anonymizována. Účast ve výzkumu je zcela dobrovolná a je možné z něj kdykoliv odstoupit.Získaná data jsou považována za důvěrná a bude k nim mít přístup pouze řešitelský tým projektu.

Výzkum je financován z prostředků Nadace rodiny Vlčkových a více o něm najdete zde.

Chcete-li se zúčastnit, napište nám na email perinatal@paliativnicentrum.cz. Děkujeme.

Nezmeškejte už žádnou novinu. Každý měsíc vybíráme to nejzajímavější ze světa paliativní péče a rozesíláme e-mailem.

Mám zájem