Aktualita

Faktory spojené s prognostickým uvědomováním u pacientů s rakovinou

4/20/2020


Rozsáhlá literární rešerše našeho výzkumného týmu vychází v prestižním časopise Psycho-Oncology.

Náš výzkumný tým realizoval literární rešerši, která se zabývala otázkou, jaké faktory u pacientů s pokročilým onkologickým onemocněním souvisí s prognostickým uvědomováním. Jednao se tedy o faktory, které u pacientů ovlivňují porozumění jejich prognóze a závažnosti jejich zdravotního stavu. Během této rešerše jsme zjistili, že se jedná o komplexní fenomén, neboť jsme našli 102 faktorů v 70 studiích, u kterých bylo identifikováno, že mají významný negativní nebo pozitivní vztah k vnímání prognózy. 

Vnímání prognózy se může lišit například dle věku pacientů, typu diagnózy nebo některých osobnostních faktorů. Uvědomování prognózy je spojeno také s tím, jakého typu péče se pacientovi dostává, jestli má sepsáno přání o neresuscitaci nebo zda je v hospicové péči. Pro některé faktory byly však identifikována pozitivní i negativní souvislost s prognostickým uvědomováním (např. kvalita života nebo míra depresivity či úzkostnosti). 

Článek je bohužel přístupný pouze pro ty, kteří mají přístup do časopisu Psycho-Oncology například přes svou knihovnu.

Nezmeškejte už žádnou novinu. Každý měsíc vybíráme to nejzajímavější ze světa paliativní péče a rozesíláme e-mailem.

Mám zájem