Skip to main content

Aktuality

Oficiální zprávy Všechny zprávy >

16. 5. 2016
Webinář: Komplikované truchlení

Přijměte pozvání na květnový webinář Centra paliativní péče, ve kterém se budeme zabývat tématem komplikovaného truchlení, jak poznat, kdy už se jedná o komplikovaný zármutek, jak odlišit zármutek a depresi a jaké jsou zásady terapeutické práce s komplikovaným truchlením. Přednášení se tentokrát ujme PhDr. Martin Loučka, PhD., ředitel Centra paliativní péče, psycholog a odborný asistent na oddělení lékařské psychologie 3.LF UK.

Webinář se uskuteční 25. května 2016 v 16:00 hodin. Více informací a možnost přihlášení najdete zde.

Seminář je pořádán ve spolupráci s Českou lékařskou komorou a věříme, že bude akreditován 2 kredity v systému vzdělávání České lékařské komory. Vzdělávací akce je pořádaná dle Stavovského předpisu ČLK č. 16. Seminář je také akreditován Českou asociací sester a je ohodnocen 2 kredity.

10. 5. 2016
Profesor Sean Morrison v Praze

S radostí oznamujeme, že 2. června v 16 hodin pronese v Karolinu přednášku o moderní paliativní péči profesor Sean Morrison z Icahn School of Medicine v New Yorku, bývalý prezident Americké asociace hospicové a paliativní medicíny a jeden z nejvýznamnějších odborníků na toto téma na světě. Přednáška je volně přístupná a koná se pod záštitou rektora Univerzity Karlovy. Překlad do češtiny bude zajištěn. Jste srdečně zváni!

28. 4. 2016
Kampaň Konec dobrý, všechno dobré pokračuje v Ostravě a Olomouci

Jarní fáze kampaně zaměřené na studenty medicíny pokračuje prezentačními dny v Ostravě (3. 5. 2016) a Olomouci (4. 5. 2016) na místních lékařských fakultách. V Olomouci proběhne též panelová beseda s odborníky na paliativní péči.

22. 4. 2016
Výzkum pro praxi #10: Paliativní péče v domovech pro seniory

V tomto vydání Výzkumu pro praxi se dočtete o tom, že vzdělávání pracovníků domovů seniorů v paliativní péči může vést snížení použití agresivní léčby, o umělé výživě a hydrataci a také o prognózování a správném načasování konzultace paliativního týmu.

22. 4. 2016
Seminář pro žadatele o grant v programu Spolu až do konce 2016

V rámci grantové výzvy NF AVAST v programu Spolu až do konce 2016 organizujeme seminář pro žadatele, který proběhne 5. května v Praze.

Představíme grantový program, probereme modely nemocniční paliativní péče v zahraničí a budeme se věnovat dotazům a konzultacím žadatelských projektů.

Twitter

Buďte v obraze

Mapujeme dění v paliativní péči a informace rozesíláme e-mailem.

Co je to

Paliativní péče

Paliativní péče je přístup zaměřený na zvyšování kvality života pacientů a jejich rodin v situaci, kdy čelí život ohrožující nemoci.1

Jejím cílem je komplexní tišení bolesti a dalších příznaků nemoci, včetně psychologických, sociálních a spirituálních obtíží, které mohou pacienta a jeho blízké trápit. Paliativní péče může být poskytována v lůžkových zařízeních i v domácím prostředí a je vždy založena na spolupráci mezi pacientem, jeho rodinou a multidisciplinárním týmem.

Více informací

Význam paliativní péče

Jedná se o multidisciplinární obor, který vedle paliativní medicíny významně přesahuje také do ošetřovatelství, sociální práce, psychologie a dalších disciplín. Vzrůstající význam paliativní péče reflektuje epidemiologický a demografický vývoj ve většině rozvinutých zemí, Českou republiku nevyjímaje - lidé nejčastěji umírají na následky nebo komplikace způsobené chronickými onemocněními. U mnoha těchto pacientů smrti předchází období, kdy jim nejrůznější symptomy, ale často také náročná léčba, výrazně snižují kvalitu života.

Pozitivní efekt

Do dnešního dne se podařilo shromáždit množství výzkumné evidence, potvrzující pozitivní efekt paliativní péče na zvyšování kvality života pacientů a jejich rodin, snižování depresivity a úzkostnosti, usnadňování rozhodování o léčbě, ale také třeba prodloužení života u některých skupin pacientů2-5. Paliativní péče je na základě těchto výsledků postupně přijímána jako integrální součást standardní léčby v onkologii6-8, ale i v dalších oborech9-13. Tradiční model lékařské péče, zaměřený výhradně na kurativní cíle, je nahrazován modelem integrované paliativní péče, který lépe odpovídá na vývoj onemocnění a potřeb pacientů (viz obrázek). Vzhledem k těmto trendům Světová zdravotnická organizace důrazně vybízí členské státy k začlenění paliativní péče do systému poskytovaných zdravotních služeb14.

Tradiční paliativní péčevs.Časná paliativní péče

Diagnóza
Smrt

Zdroje

 1. http://www.who.int/cancer/palliative/definition/en/
 2. Temel JS, Greer JA, Muzikansky A, Gallagher ER, Admane S, Jackson VA, et al. Early Palliative Care for Patients with Metastatic Non-Small-Cell Lung Cancer. N Engl J Med. 2010;363(8):733-42.
 3. Bakitas M, Lyons KD, Hegel MT, Balan S, Brokaw FC, Seville J, et al. Effects of a Palliative Care Intervention on Clinical Outcomes in Patients With Advanced Cancer. JAMA. 2009;302(7):741-9.
 4. Smith TJ, Cassel JB. Cost and Non-Clinical Outcomes of Palliative Care. J Pain Symptom Manage. 2009;38(1):32-44.
 5. El-Jawahri A, Greer JA, Temel JS. Does Palliative Care Improve Outcomes for Patients with Incurable Illness? A Review of the Evidence. J Support Oncol. 2011;9(3):87-94.
 6. Smith TJ, Temin S, Alesi ER, Abernethy AP, Balboni TA, Basch EM,et al. American Society of Clinical Oncology Provisional Clinical Opinion: The Integration of Palliative Care into Standard Oncology Care. J Clin Oncol. 2012;30(8):880-887.
 7. Epstein AS, Morrison RS. Palliative oncology: identity, progress, and the path ahead. Ann Oncol. 2012;23 (suppl.3):43-8.
 8. Rocque GB, Cleary JF. Palliative care reduces morbidity and mortality in cancer. Nature Reviews Clinical Oncology. 2013;10:80-9.
 9. Borasio GD. The role of palliative care in patients with neurological diseases. Nature Reviews Neurology. 2013;9:292-5.
 10. Kheirbek RE, Alemi F, Citron BA, Afaq MA, Wu H, Fletcher RD. Trajectory of Illness for Patients with Congestive Heart Failure. J Palliat Med. 2013. Epub 2013/04/03.
 11. Selecky PA, et al. (2005). Palliative and End-of-Life Care for Patients With Cardiopulmonary Diseases: American College of Chest Physicians Position Statement. CHEST, 128(5):3599-3610.
 12. Lanken PN, Terry PB, Delisser HM, Fahy BF, Hansen-Flaschen J, Heffner JE, et al. An official American Thoracic Society clinical policy statement: palliative care for patients with respiratory diseases and critical illnesses. Am J Respir Crit Care Med. 2008;177(8):912-27.
 13. Blackhall LJ. Amyotrophic lateral sclerosis and palliative care: Where we are, and the road ahead. Muscle Nerve. 2012;45(3):311-8.
 14. World Health Organization. Strengthening of palliative care as a component of integrated treatment within the continuum of care. Adopted by 67th World Health Assembly on 23 January 2014. http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB134/B134_R7-en.pdf
 15. Council of Europe. Recommendation Rec (2003) 24 of the Committee of Ministers to member states on the organisation of palliative care. http://www.eapcnet.eu/Themes/Policy/Europeaninstitutions/CouncilofEurope...

Lidé

ředitel

Martin Loučka

PhDr. Martin Loučka, PhD.

Absolvent programu pro mladé vědce v paliativní péči EURO IMPACT

stipendista Marie Curie Actions
stipendista Fulbrightovy komise
Linked In Publikace

  Tým

 • Adam Houska
  MUDr. Adam Houska
  odborný pracovník
 • Eva Němcová
  Mgr. Eva Němcová
  koordinátorka akcí
 • Klára Trefná
  Klára Trefná
  vedoucí kanceláře
 • Libor Vaněk
  Ing. Libor Vaněk
  PR, fundraising

  Správní rada

 • Jarmila Baudišová
  Jarmila Baudišová
  předsedkyně správní rady NF AVAST
 • Prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc.
  Prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc.
  emeritní rektor Univerzity Karlovy, profesor fyziologie na 2. lékařské fakultě UK
 • Mgr. et Ing. Matěj Lejsal
  Mgr. et Ing. Matěj Lejsal
  ředitel Domova Sue Ryder

Spolupracujeme

Nadační fond AVAST

Centrum vzniklo díky podpoře
Nadačního fondu AVAST v rámci projektu
Spolu až do konce.

Česká společnost paliativní medicíny
Cesta domů
INTERNATIONAL ASSOCIATION for HOSPICE and PALLIATIVE CARE

Kontakt

Kancelář

Jiřího z Poděbrad 5
120 00, Praha 2

Adresa sídla

Centrum paliativní péče, z. ú.
Michelská 1/7
140 00, Praha 4

IČO: 034 63 583

Skype

louckam

E-mail